Õpilasfirma

Organisatsioon: Junior Acievement Eesti SA
Toimumispiirkond: Üle Eesti
Lisatud: 08.04.2013
Sihtgrupp: Koolid, Noored, Õpetajad
Tegevuse tüüp: Pikaajaline programm, Konkurss, Koolitused
Eesmärk:

Õpilasfirma on JA Eesti ettevõtlusõppe programm, mille eesmärk on anda gümnaasiumi, kutsekooli ning põhikooli lõpuklasside õpilastele võimalus saada madala riski juures päris ettevõtluskogemus.

Õpilasfirma (ÕF) luuakse ettevõtlusõppe programmi osana selleks, et paremini omandada äritegevuse põhimõtteid, arendada õpilastes algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada. Programmi jooksul rakendatakse mitmeid teooriast tuttavaid kontseptsioone ja õpitakse praktiliselt tundma majandusmõistete tõelist tähendust.

Tõelisest ärifirmast erineb ÕF selle poolest, et ta on õppeprotsessi osa. ÕF tohib tegutseda üksnes JA Eesti koolituse läbinud ja õpetamise õiguse omandanud õpetaja/konsultandi juhendamisel, kes vastutab ÕF tegevuse eest. ÕF registreeritakse JA Eesti juures. Minimaalne õpilasfirma liikmete arv on kolm. Õpilasfirmasse võivad kuuluda ainult õpilased.ÕF lõpetatakse kooliaasta lõppedes.

Õpilasfirma programm on ehitatud üles väikefirma tegutsemise põhimõtetele. Õpilased loovad oma firma, valivad toote, jagavad ametid ja tööülesanded. Alustamisel koostatakse äriplaan, mida tegevuse käigus järgitakse. Õpilased toodavad ja müüvad oma tooteid või osutavad teenuseid. Programmi käigus omandatakse ÕF juhtimise ja meeskonnatöö oskusi. Aktsionäri või juhina osaletakse otsuste vastuvõtmises. ÕF töötajad teenivad palka tootjate, müüjate või juhtidena. Kogu tegevuse vältel peetakse finantsarvestust ja ÕF tegevuse lõpetamisel koostatakse aastaaruanne. Kuna õpilasfirma programm on levinud nii Euroopas kui ka Ameerikas, on paljudel õpilastel võimalik end proovile panna õpilasfirmade laatadel ja muudel üritustel, võrreldes eakaaslastega teistest maadest. Igal aastal selgitatakse Eesti parim õpilasfirma, kes esindab Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlusel.

Vaadake siit» ühe eduka õpilasfirma lugu.

Jaga oma ärikogemust noortega, hakates õpilasfirmale mentoriks!

Koostöövõimalused: auhind või preemia, vabatahtlik mentorlus
 

Koostöö võimalused: Otsime koostööd ettevõtetega

Kontaktandmed

Nimi: Kersti Loor
Telefon: +372 621 0998
E-mail: junior@ja.ee
Veebilink: www.ja.ee/opilasfirma

Koostöö võrgustiku liikmetega:

Junior Achievement Eesti SA