Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Organisatsioon: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Toimumispiirkond: Üle Eesti
Lisatud: 11.01.2013
Sihtgrupp: Koolid, Lapsed, Noored, Õpetajad
Tegevuse tüüp: Konkurss
Eesmärk:

Õpilaste teadustööde konkursi eesmärgiks on julgustada noori teadusega tegelema juba enne ülikooli astumist. Konkursil osalemine annab hea võimaluse ennast proovile panna ja teistega võrrelda, kohtuda teiste sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss on pikkade traditsioonidega üritus, mida varem korraldas Haridus- ja Teadusministeerium. 2005. aastal võttis konkursi korraldamise üle Sihtasutus Archimedes ning 2012. aastast korraldab konkurssi sihtasutus Eesti Teadusagentuur.

Töid saab esitada kõigis valdkondades, nii üksi kui ka võistkonnana. Oodatud on nii keeleteaduse, keemia kui ka loodusteaduste uurimistööd. Nii oli eelmise aasta parimate tööde teemaks näiteks naissportlaste areng, õpilaste suhtumine globaalprobleemidesse ja hahkade arvukus Vaika saartel.

Konkursitööde hindamine toimub kahes voorus. Eraldi hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi.

Lisainfot leiab siit.


Osale konkursil või jaga toimumisest infot!


Koostöövõimalused: auhind või preemia, vabatahtlik mentorlus

Koostöö võimalused: Otsime koostööd laste, noorte, õpetajate ja koolidega

Kontaktandmed

Nimi: Reet Rannik
Telefon: +372 730 0332
E-mail: reet.rannik@etag.ee
Veebilink: http://www.etag.ee/

Koostöö võrgustiku liikmetega:

Eesti Teadusagentuur SA