Üritused

Error

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

 

Unistused ellu! ja Innove ühisseminar, 16.12.2015

16. detsembril kell 10.30-16.00 toimus Tallinnas Tallink Spa & Conference Hotel konverentsikeskuses toimuvale koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ ja Innove ühisseminarile "Noore esimesed sammud tööelus"

Seminaril keskenduti noorte töötamisele ja esimese töökogemuse omandamise võimalustele. Arutleti, kuidas saaksid noored rohkem praktika kogemusi üldharidussüsteemis ning kuidas Rajaleidja keskused, noortekeskused ja teised noortega tegelevad asutused saaksin seejuures koolidele abiks olla. Samuti otsiti vastuseid küsimusele, mis motiveeriks tööandjaid tänasest rohkem noortele töö- või praktikakohti pakkuma.

Loe kokkuvõtet »

Küsitluse "Ettevõtjate kogemus alla 18- aastaste noorte tööle võtmisel" kokkuvõte  »

Esitlused »

Seminari toimumist toetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

 

Arvamusfestival, 14.08.2015

14. augustil Arvamusfestivali tööelulaval arutleti, kuidas noored töömaailma muudavad ja milliseid muutusi juba täna on ettevõtetes tehtud. Arutelus osalesid Jaano Vink (Nordecon AS juhatuse esimees), Andrus Järg (Skype Eesti juht), Sigrid Laurikainen (Jõgevamaa Noortekogu president ja Eesti Noorteühenduste Liidu pikaajaline vabatahtlik), Britt Järvet ("Noorteparlament" projektijuht ja Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna juhatuse aseesimees hariduse- ja teadusvaldkonnas). Moderaator oli GoWorkaBit juht Kristjan Vanaselja. Arutelu korraldasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Noorteühenduste Liit ja töövahendusportaal GoWorkaBit.

Vaata lisaks

 

"Unistused ellu!" ja Innove SA ühisseminar, 27.05.2015

27. mail toimus Tallinnas, Baltika Kvartali Moelaval ettevõtete võrgustiku „Unistused ellu!“ ja Innove SA ühisseminar "Noore esimene töökogemuskelle mure või rõõm?" Seminaril keskenduti noorte töötamisele ja nende esimesele töökogemusele. Arutleti, millist rolli omab haridussüsteem noore tööeluks ettevalmistamisel. Millega peaksid arvestama ettevõtjad, kes pakuvad tööd alaealistele noortele, millised on takistused ja võimalused noorte tööle värbamisel.

Mida arvavad noored töötamisest? »

Vaata lisaks

 

Ümarlaud "Kust saab noor töökogemuse?", 19.03.2015

19. märtsil toimus Eesti Kaubandus-Tööstuskojas ümarlaud, kus arutleti noorte töötamist puudutava regulatsiooni üle. Ettevõtjatelt ja noortega tegelevatelt organisatsioonidelt on tulnud tagasisidet, et noortele esmast töökogemuse andmist takistavad mitmed õigusaktid. Ümarlauas kaardistati selle valdkonna tänased probleemid ning pakuti välja võimalikud lahendused olukorra lihtsustamiseks. Mai kuus toimuval võrgustiku kevadseminaril arutleme selle teema üle ka laiemalt.

Vaata lisaks

 

„Unistused ellu!“ ja SA Innove ühisseminar, 2.12.2014

Innove ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja võrgustiku „Unistused ellu!“ ühisseminaril „Õppekäik ettevõttesse“ otsiti vastuseid küsimustele, kuidas siduda koolielu paremini tööeluga ning kas haridussüsteem vastab tänastele tööturu vajadustele. Esitlused »

Fotod: Nadežda Martõnenko, Tallinna Polütehnikum

Vaata lisaks

 

UNICEF Eesti rahvuskomitee Sinilinnu aastapreemia, 21.11.2014

Igal aastal tunnustab UNICEF organisatsioone, kes on oma tegevusega aidanud kaasa laste ja noorte arengule. Meil on väga hea meel, et ettevõtjate algatust on märgatud.

Vaata lisaks

 

Õppekäik ettevõttesse ümarlaud, 2.10.2014

Ümarlaual arutlesid võrgustiku liikmed, kes on pakkunud või korraldanud õppekäike ettevõttesse, haridusametnikud ja koolide esindajad probleemide üle, mis takistavad õppekäikude eesmärgipärast läbiviimist ning valmistati ette sügisseminari sisufookus. Ülevaadet tehtud juhendmaterjalidest, mida saavad ettevõtted ja koolid õppekäikude planeerimisel ja läbiviimisel kasutada näeb siit.

 

Arvamusfestival, 15.08.2014

Ettevõtluslaval toimus etendus "Ettevõtja tee - sõit Ameerika mägedel?". Rakvere gümnaasiumi noored mängisid ettevõtlusteatris maha päriselulise loo Rakvere Ööjooksu saamisloost.

Vaata lisaks

Hariduslaval toimus arutelu "Mis on ettevõtja roll Eesti hariduses?". Ettevõtjate teemal arutlesid ettevõtjad Ants Sild ja Tiit Paananen, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor Arnold Pastak ja Tallinna Teeninduskooli õpilane Laura Murd. Arutelu juhtis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja haridusnõunik Tiia Randma.

Vaata lisaks

 

"Unistused ellu!" kevadseminar, 22.05.2014

22. mail toimus Kaubanduskojas koostöös Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga võrgustiku liikmete neljas kokkusaamine, seminar "Kuidas muuta loodus- ja reaalainete õppimist elulähedasemaks?". Seminar keskendus koolide ja ettevõtete vahelise koostöö arendamisele, arutleti kuidas sidet nende vahel tugevdada, kuidas häid praktikaid tehnoloogia vallas laiemalt levitada ning ühiskonna teadlikkust sellest valdkonnast ühiskonnas tõsta. Läbi viidudud küsitluse "Kelle ülesanne on anda otsustav tõuge eriala valikul?" kokkuvõtet saab lugeda siit »

Vaata lisaks

 

Õppematerjalide teemaline ümarlaud, 8.05.2014

Sellel aastal toimub lisaks suurtele võrgustiku seminaridele ka kaks väiksemat teemapõhist ümarlauda, kuhu kutsume kokku need ettevõtted ja organid, kes samu toetustegevusi teevad. Esimene ümarlaud toimus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga teemal: "Miks praktikute loodud õppematerjalid ei jõua koolitundi?" Kokkuvõtet ümarlaua arutelust saab lugeda siit ».

Vaata lisaksHaridusfestival Tartu Ülikooli Narva kolledžis, 17.10.2013

Haridusfestival toimus 2013 aastal viiendat korda ning sellest on kujunenud Ida-Viru maakonna juhtiv haridusüritus. Sel aastal keskenduti festivalil piirkonnas aktuaalsele teemale: "Kuidas saada inseneriks?". Haridusfestivali ajal toimusid insenerihariduse ja ettevõtlikkusega seotud seminarid ja töötoad.

Vaata lisaks

 

"Unistused ellu!" seminar, 10.10.2013

10. oktoobril toimus Kaubanduskojas "Unistused ellu!" võrgustiku ja Ettevõtlusõppe Mõttekoja ühisseminar. Seminaril anti koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ülevaade ettevõtlusõppe arengutest ja plaanidest Eestis ning otsiti üheskoos võimalusi ettevõtjate potentsiaali paremaks kasutamiseks haridussüsteemis ja õppetöös. Seminari jäädvustas võrgustiku partner Wildmedia .

Vaata lisaks kokkuvõtteid seminarist ja osalejate headest mõtetest

 

Ärihooaja avamine Tallinna Botaanikaaias, 31.08.2013

31. augustil toimus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja traditsiooniline Ärihooaja avamine. Pandi punkt suvisele puhkuseperioodile ja kuulutati avatuks ärihooaeg 2013/2014. Kohal olime ka meie oma „Unistused ellu!“ telgiga.

Vaata lisaks

 

Arvamusfestival, 16.08.2013

Võrgustik „Unistused ellu!“ osales Eesti esimesel Arvamusfestivalil, mis toimus 16. ja 17. augustil Paides. Spetsiaalsel ettevõtluslaval korraldas ka meie võrgustik koostöös EBSiga arutelu: Eesti tuleviku tegijadkas rolliks valmis või vajavad aega ja panustamist? Kuidas noortele ettevõtlust õpetadakas seda saab teha ainult ettevõtja? Arutelu juhtis Tiit Elenurm, EBS ettevõtluse õppetooli juhataja, PhD ning osalesid: Margus Rink Eesti Energia juhatuse liige, Tõnu Vanajuur Danske Banki ettevõtete panganduse direktor ning Kristiina Kägu EBS Education juhatuse liige.

Vaata lisaks

 

"Unistused ellu!" seminar, 23.05.2013

23. mail said Eesti Kaubandus-Tööstuskojas taas kokku kõik võrgustiku liikmed. Ürituse eesmärk oli vahetada kogemusi ja saada innustust erinevate lastele ja noortele suunatud toetustegevuste läbiviimiseks ja koolidega koostöö tegemiseks. Töötubade kokkuvõtteid saab näha siit »

Vaata lisaks

 

Ideelaat "Elu koolis koos Tiigriga", 9.05.2013 

9. mail toimus Tallinnas Lauluväljakul Ideelaat „Elu koolis koos Tiigriga“. Huvitavat tegevust leidus nii lastele kui õpetajatele, koolijuhtidele ja koolis tehnoloogiavaldkonna eest vastutajatele.

Vaata lisaks

 

Koostöövõrgustiku arutelu, 15.02.2013

15. veebruaril kogunesid Kaubanduskotta koosolekule taas võrgustiku aktiivsemad liikmed. Kinnitati võrgustiku uue juhtimisorgani Nõukoja liikmete koosseis, valiti välja võrgustiku visiooni ja missiooni sõnastuse lõplik variant ning pandi paika võrgustiku liikmete järgmise suurema kokkusaamise aeg.

Vaata lisaks

 

Koostöövõrgustiku arutelu, 14.12.2012

14. detsembril toimus Kaubanduskojas võrgustiku järgmise aasta tegevuskava koosolek. Toetudes "Unistused ellu!" esimesel seminaril kokku kogutud ideedele, pandi paika täpsemad sammud 2013. aastaks. Koosolekust võtsid osa võrgustiku asutajad ja teised soovi avaldanud liikmed.

Vaata lisaks

 

Teeviit, 29.11-1.12.2012

29. novembrist -1. detsembrini toimus Eesti Näituste messikeskuses noorte infomess Teeviit 2012. Sellel üritusel oli võimalik kõigil meie võrgustiku partneritel ühises “Unistused ellu!“ boxis tasuta kaasa lüüa

 

Vaata lisaks

 

"Unistused ellu!" esimene seminar, 15.11.2012

Kaubanduskojas toimus 15. novembril esimene ettevõtete koostöövõrgustiku "Unistused ellu!" seminar. Kokku oli osalejaid ligi 50 ja häid mõtteid sai kirja pandud kuhjaga. Tutvuda saab nendega siin »

Vaata lisaks

 

Haridusfestival Jõhvis, 18.10.2012

18. oktoobril toimus Jõhvi kontserdimajas Haridusfestival 2012. Esindatud oli ka „Unistused ellu!“ messiboks.


 Pildid: Merje Pors www.koolielu.ee


 

Vaata lisaks

 

Ärihooaja avamine Lennusadamas, 25.08.2012

“Unistused ellu!” koostöövõrgustik tutvustas oma tegevust Kaubanduskoja Ärihooaja avamisel 25. augustil Lennusadamas. Võrgustikku tutvustavas telgis sai mängida mobiilset seiklusmängu ja tutvuda koostöövõrgustiku liikmete lastele ja noortele suunatud toetustegevustega.

Vaata lisaks

 

"Unistused ellu!" avaüritus, 14.03.2012

Eesti Kaubandus-Tööstuskojas toimus 14. märtsil noori toetavate ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ algatamisele pühendatud üritus, mille raames ettevõtmise asutajad arutlesid unistuste elluviimise, ettevõtlikkuse ning noorte toetamise teemadel.

Vestlusringi järel allkirjastasid „Unistused ellu!“ asutamistahvli majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ning „Unistused ellu!“ võrgustiku asutajad Eesti Energia juhatuse liige Margus Rink, Sampo Panga tegevjuht Aivar Rehe, Swedbanki ettevõtete panganduse juht Robert Kitt, Silberauto juhatuse esimees Väino Kaldoja, Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse juhataja Kadri Jalonen ja Jõhvi Kontserdimaja direktor Piia Tamm.

Arutelus osalevad vasakult: Kadri Jalonen Ida-Viru Ettevõtluskeskusest, Aivar Rehe Sampo Pangast, Piia Tamm Jõhvi Kontserdimajast, Margus Rink Eesti Energiast, Juhan Parts Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Toomas Luman Eesti Kaubandus- Tööstuskojast ja Robert Kitt Swedbankist. Päeva juhib teleajakirjanik Urmas VainoFoto: Heiki Rebane / BNS

Piia Tamm Jõhvi Kontserdimajast kirjutab "Unistused ellu!" asutamistahvlile allkirja. Foto: Heiki Rebane / BNS

Vaata lisaks