Barrus AS

Organisatsioon: Barrus AS
Toimumispiirkond: Võru maakond
Lisatud: 01.10.2012
Sihtgrupp: Noored
Eesmärk:

Puit on Eesti üks olulisemaid maavarasidLäbi puidu väärtustamise panustame rohkem Eesti aregusse. Tahame noortele tutvustada puidu töötlemist ja julgustada noori õppima puiduga seotud erialasid. Läbi teadmiste ja kogemuste kasvatamise suudame koos veelgi rohkem väärtust luua.

Tahame saada infot sellest, mida juba tehakse ja osa saada teiste senistest kogemustest. Oleme valmis vastu võtma noortegruppe ja tutvustama ettevõtet. Hea meelega kuulame noorte mõtteid ja ideid ning võimalusel aitame neid ellu viia.

Toetustegevused: Õppekäik ettevõttesse, Noorte juhendamine
Roll toetustegevuses: Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Indrek Katušin
Telefon: +372 785 0700
E-mail: info@barrus.ee
Veebilink: www.barrus.ee