Blue Cat OÜ

Organisatsioon: Blue Cat OÜ
Toimumispiirkond: Harju maakond
Lisatud: 02.10.2015
Sihtgrupp: Noored
Eesmärk:

Tutvustada noortele ja alustavatele ettevõtjatele arvutianimatsiooni võimalusi ja ergutada noori visuaalvallas kriitiliselt mõtlema.

Oleme valmis rääkima noortele ja ka alustavatele ettevõtjatele meie teenustest lähtuvalt arvutianimatsioonist loengu või töötoa vormisValmistame oma animatsioonistuudios peamiselt selgitavaid ja õppeotstarbelisi animatsioone ettevõtetele ja organisatsioonidele.

Oma ettekannetes vastame  järgmistele küsimustele:

  • Miks üldse kasutada kommunikatsioonis animatsiooni?
  • Milliseid peamisi animatsioonižanre võiks oma ideeteenuse või toote tutvustamisel kasutada?
  • Kuidas teha selgitavat animatsiooni või lihtsat telereklaami kasutades arvutiprogrammi Adobe After Effects?
  • Mida võiks noor ettevõtja tähele panna animatsiooniteenuse sisseostmisel ja projekti planeerimisel?

Läbi visuaalsete näidetega rikastatud ettekande ergutame noori visuaalvallas kriitiliselt mõtlema.

Toetustegevused: Õpilastele esinemine, Noorte juhendamine
Roll toetustegevuses: Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Tuuli Lepik
Telefon: 5526450
E-mail: bluecat@bluecat.ee
Veebilink: www.bluecat.ee