Daemon OÜ

Organisatsioon: Daemon OÜ
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Tartu maakond
Lisatud: 22.10.2012
Sihtgrupp: Koolid, Noored
Eesmärk:

Pakume noortele tuge nende isiklikus arengus ning usume, et iga väiksemgi sellekohane ettevõtmine loob tulevikus targema ja edukama tulevase põlve.

DAEMON raamatupidamisbüroo on pikaajaliselt toetanud ettevõtlikke noori üle Eesti alljärgnevate tegevuste läbi:

* iga-aastased noortele mõeldud rahalised sponsoreeringud (läbi YFU organisatsiooni) aitamaks noortel minna õppima erinevatesse koolidesse üle maailma, et omandada seal soovitud teadmisi ja kogemusi;

* pakume iga-aastaselt noortele praktikavõimalusi. Vabatahtlike mentoritena on liitunud selles ettevõtmises kogu meie personal;

* teeme koostööd erinevate kutse- ja kõrgkoolidega.

Toetustegevused: Rahaline toetamine, Noorte juhendamine, Praktikakohtade pakkumine
Roll toetustegevuses: Rahaline panus, Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Merle Laks
Telefon: +372 56 911 898
E-mail: merle@daemon.ee
Veebilink: www.daemon.ee