Danske Bank A/S Eesti filiaal

Organisatsioon: Danske Bank A/S Eesti filiaal
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Harju maakond
Lisatud: 27.02.2012
Sihtgrupp: Koolid, Lapsed, Noored, Õpetajad
Eesmärk:

Eelkooliealiste ja algklassilaste rahalise kirjaoskuse arendamine ning haridustöötajate tunnustamine.

Interaktiivne mängukeskkond Rahamaa on lõbus, meelelahutuslik, õpetlik ja arendav mängukeskkond, mis annab 5-9-aastastele lastele põhiteadmised ja arusaamise rahaasjadest. Lisaks leidub Rahamaal ka õpetajatele ja lastevanematele mõeldud rubriik nõuannetega, kuidas rahaasjadega seotud küsimusi lastele paremini selgitada. Tegemist on Danske Banki vastutustundliku ettevõtluse teemalise algatusega, mis on kõigile kättesaadav ja 100% reklaamivaba.

Valitseomaraha.ee on tasuta abimaterjal 4.-6. ja 7.-10. klasside matemaatikatundide elulähedasemaks ning interaktiivsemaks muutmisel.

Õpetajatele on loodud ka eraldi veebileht www.finantskirjaoskus.ee. Sealt leiab interaktiivseid õppevahendeid, mis abistavad finantskirjaoskuse õpetamisel koolitundides: vastavaid juhendeid ja e-koolitusi, mõistete seletusi, viiteid teistele teemakohastele õppekeskkondadele jms.

Vabariigi presidendi hariduspreemia on mõeldud kõigil õpitasanditel haridusalaga seotud inimestele, kes on saavutanud Eesti hariduselus väljapaistvaid tulemusi õpetajana, õppejõuna, haridusasutuse juhi või töötajana, õpikute koostaja või haridusametnikuna. Igal aastal antakse välja kolm preemiat väärtuses 4800, 3500 ja 2900 eurot. Hariduspreemia peatoetajaks ja auhindade rahastajaks on Danske Bank. Preemiakonkursile kandideerimine kuulutatakse välja augustikuus ja preemiad antakse üle oktoobris/novembris.

 

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Auhindadega toetamine, Tunnustamine, Õppematerjali koostamine
Roll toetustegevuses: Algataja, Auhinnad või eripreemiad

Kontaktandmed

Nimi: Kristiine Rebane
Telefon: +372 675 2103
E-mail: kristiine.rebane@danskebank.ee
Veebilink: www.danskebank.ee

Koostöö võrgustiku liikmetega:

Interaktiivne mängukeskkond Rahamaa
Vabariigi Presidendi hariduspreemia