DNB Pank AS

Organisatsioon: DNB Pank AS
Toimumispiirkond: Harju maakond
Lisatud: 18.04.2012
Sihtgrupp: Lapsed, Noored
Eesmärk:

Meie jaoks on oluline olla ühiskondlikult vastutustundlik. Sponsorlusprojektide valikul lähtume sellest, kuivõrd hästi sponsoreeritav valdkond haakub DNB väärtuste ja tõekspidamistega.

Meie sponsorlusprojektid on valdavalt pikaajalised ning korraga keskendume vaid paarile sponsorlussuunale, kuna oleme võtnud eesmärgiks teha seda põhjalikult ja võimalikult hästi. Oleme algusaastatest peale toetanud lapsi, kultuuri, sporti ja ettevõtluskeskkonda. Ka tulevikus oleme valmis toetama projekte, mis on seotud antud valdkondadega.

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Rahaline toetamine, Auhindadega toetamine
Roll toetustegevuses: Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus

Kontaktandmed

Nimi: Angela Allik
Telefon: +372 686 8741
E-mail: angela.allik@dnb.ee
Veebilink: www.dnb.ee