ECB/inGenious programm

Organisatsioon: HITSA Innovatsioonikeskus
Toimumispiirkond: Üle Eesti
Lisatud: 17.01.2013
Sihtgrupp: Koolid, Õpetajad
Tegevuse tüüp: Projekt
Eesmärk:

HITSA Innovatsioonikeskus esindab Eestit European Schoolneti organiseeritud rahvusvahelises projektis inGenious. Projekt inGenious on ellu kutsutud, et edendada koolide ja ettevõtete koostööd matemaatika, tehnoloogiaõpetuse ja loodusteaduste õpetamisel ning tekitada noortes suuremat huvi nende õppeainete vastu, samuti näidata võimalust siduda tulevane erialavalik loodus- ja inseneriteadustega.
Kutsume Eesti ja teiste rahvuste õpetajaid ning ettevõtete esindajaid teatama oma headest kogemustest koolide ja ettevõtete koostöö osas, et saaksime luua andmebaasi ja jagada häid kogemusi ka teistele huvitatud koolidele ja ettevõtetele.

InGenious projekt põhineb kahe katusorganisatsiooni – European Schoolneti ja European Round Table of Industrialists – partnerlusel. European Schoolnet koondab Euroopa haridusasutusi ning European Round Table of Industrialists suuremaid tehnoloogiaettevõtteid. Projektis osaleb 26 partnerit 16 riigist, seda juhib European Schoolnet ning rahastatakse Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi kaudu. Eestis juhib projekti HITSA Innovatsioonikeskus.

Projekti käigus:
• Kirjeldatakse, millised on koolide ja ettevõtete edukad koostööskeemid.
• Pakutakse välja uusi lahendusi ja metoodikaid ning kogutakse kokku varasemad paremad näited.
• Katsetakse uusi metoodikaid ning kogutakse ja analüüsitakse tagasisidet.
• Luuakse üle-Euroopaline võrgustik ning portaal parima praktika jagamiseks.


Koostöövõimalused: vabatahtlik mentorlus

Koostöö võimalused: Otsime koostööd õpetajate ja koolidega, ettevõtetega

Kontaktandmed

Nimi: Signe Ambre
Telefon: +372 58 848 398
E-mail: Signe.ambre@hitsa.ee
Veebilink: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/ingenious-koolide-ja-ettevotete-koostoo