Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

Organisatsioon: Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Harju maakond
Lisatud: 15.02.2012
Sihtgrupp: Koolid, Noored
Eesmärk:

Eesmärgiks on suurendada noorte teadlikkust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna mitmekülgsetest rakendamise võimalustest, kummutada levinud stereotüüpe IT ametite kohta (see pole ainult „patsiga poiste“ maailm ja IT valdkonnas tegija olemiseks ei pea olema eelnevalt matemaatikas geenius) ja seeläbi vähendada IT sektori tööjõu puudust. Projekti raames viikase läbi teavitusüritusi koolides, noortelaagrites ja noortekeskustes, korraldatakse IKT alaseid oskuseid arendavaid konkursse ning osaletakse noortele suunatud infomessidel. Peamiseks infokanaliks on www.startit.ee.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit viib ellu IKT erialade populariseerimine programmi „Kõik on IT“.

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Konkursid/võistlused
Roll toetustegevuses: Algataja, Korraldaja, Läbiviija

Kontaktandmed

Nimi: Doris Põld
Telefon: +372 511 4411
E-mail: doris.pold@itl.ee
Veebilink: www.itl.ee