Eesti Teadusagentuur SA

Organisatsioon: Eesti Teadusagentuur SA
Toimumispiirkond: Üle Eesti
Lisatud: 09.11.2012
Sihtgrupp: Koolid, Lapsed, Noored, Õpetajad
Eesmärk:

Teaduse populariseerimise osakond Eesti Teadusagentuuris pakub tuge ja motivatsiooni kõigile, keda iseloomustab loomupärane huvi maailma vastu või tahe seda huvi noortes inimestes tekitada.

Koostöös mitmete heade partneritega korraldame iga-aastaselt noorte leiutajate konkursse, õpilaste ja üliõpilaste teadustööde ning kasvatusteaduslike tööde riiklikke konkursse ning anname välja teaduse populariseerimise auhinda. Õpilaste Teadusliku Ühingu kaudu leiavad noored tuge oma teadusehuvile ja võivad leida endale teadlasest juhendaja, kelle suunamisel edasi minna. Teaduse populariseerimise programmi TeaMe elluviimine on samuti selle üksuse ülesandeks. Lisaks osaleme mitmetes teaduse populariseerimisega seotud projektides nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Teaduse populariseerimise projektikonkursi kaudu rahastame populariseerimist toetavaid tegevusi.

Toetustegevused: Õpilastele esinemine, Noorte juhendamine, Koolituste läbiviimine, Konkursid/võistlused
Roll toetustegevuses: Algataja, Auhinnad või eripreemiad

Kontaktandmed

Nimi: Margit Lehis
Telefon: +372 730 0335
E-mail: margit.lehis@etag.ee
Veebilink: www.etag.ee/teadpop

Koostöö võrgustiku liikmetega:

Õpilasleiutajate riiklik konkurss
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss