EMT AS

Organisatsioon: EMT AS
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Harju maakond
Lisatud: 16.01.2013
Sihtgrupp: Lapsed, Noored
Eesmärk:

Enamik laste ja noorte huviringe on seotud kunsti, spordi, laulu või tantsuga ning teatud mõttes see suunab emade-isade ja laste valikuid. Kui teaduse ja tehnika huviga lastele huviringe või muid tegevusi ei pakuta, kaob neil tõenäoliselt ühel hetkel ka huvi selle vastu. Meie eesmärk on anda õpilastele aimu, mida infotehnoloogia üldse tähendab ja mida sellega teha saab. Pikemas plaanis soovime sellega kasvatada IT erialade populaarsust ning vähendada Eestis valitsevat IT-spetsialistide põuda.

Infotehnoloogia huviringide projekti Nutilabor raames saab enam kui 500 kooliõpilast õppida robootikat ja programmeerimist ning mobiilirakenduste ja veebilehtede loomist. Üle Eesti on 36 huviringi, eesti, vene, üks seto keeles ning üks on mõeldud kuulmispuudega lastele. Nutilaborit rahastavad 90 000 euroga EMT, Elion ja Microsoft Eesti. Projekti eestvedaja on Vaata Maailma.

Toetustegevused: Huvitegevuste toetamine
Roll toetustegevuses: Algataja, Rahaline panus, Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Kaja Sepp
Telefon: +372 516 2101
E-mail: kaja.sepp@emt.ee
Veebilink: www.emt.ee