Enics Eesti AS

Organisatsioon: Enics Eesti AS
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Tartu maakond
Lisatud: 05.04.2012
Sihtgrupp: Koolid, Lapsed, Noored
Eesmärk:

Meie noortele suunatud tegevuste toetamise eesmärk on eelkõige ettevõtte tutvustus. Koolidele suunatud ettevõtte külastused, soovijatele praktikavõimaluste pakkumine ja suvetöötajate värbamine ettevõtte meeskonda, et noortel tekiks huvi elektroonika valdkonna vastu.

Osaleme Võti Tulevikku programmis. Koostöö toimub erinevate koolidega, ettevõtte külastusel osalevad nii õppejõud/õpetajad kui koolinoored. Võimaldame noortel meie ettevõttes sooritada praktikat ning oleme Tartu Kutsehariduskeskuse Aasta Tegija ja Robotex sponsor. Rahaliselt oleme toetanud Elva linna lastele ja noortele suunatud (heategevus)ürituste korraldamist. Lennuakadeemia tudengitele viime läbi ettevõtte koolitusklassis praktilist jootmiskoolitust. Koostöös Kutsekojaga osaleme elektroonikaseadmete koostaja kutse väljatöötamisel. Teeme koostööd Sihtasutusega Innove mehhatroonika, automaatika ja elektroonikaseadmete koostaja riikliku õppekava väljatöötamisel.

Toetustegevused: Rahaline toetamine, Õppekäik ettevõttesse, Koolituste läbiviimine, Konkursid/võistlused, Auhindadega toetamine, Tunnustamine, Töökohtade pakkumine, Praktikakohtade pakkumine
Roll toetustegevuses: Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus, Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Gaile Vijar
Telefon: +372 736 1754
E-mail: gaile.vijar@enics.com
Veebilink: www.enics.com