Erasmus noortele ettevõtjatele

Organisatsioon: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda MTÜ
Toimumispiirkond: Üle Eesti
Lisatud: 18.05.2015
Sihtgrupp: Noored
Tegevuse tüüp: Projekt
Eesmärk:
  • toetada alustada soovivate ja juba alustanud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengut ja konkurentsivõimet, algatusi
  • anda ettevõtjale ettevõtlus- ja juhtimiskogemusid kogenud ettevõtjate juures;
  • väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete edukam rahvusvahelistumine ja kultuuridevahelise õppe edendamine;
  • parem ligipääs välisturgudele, sobiva partneri leidmine pikaajalisteks ärisuheteks, võrgustumine samal turul tegutsevate ettevõtete vahel;
  • vähendada rahvusvahelistumisega seotud riske läbi isiklikke suhete loomise.

„Erasmus noortele ettevõtjatele” on üle-euroopaline vahetusprogramm ettevõtjate jaoks, mis annab uutele ettevõtjatele ja neile, kes soovivad ettevõtjaks saada, võimaluse õppida muudes programmis osalevates riikides väikeettevõtteid juhtivatelt kogenud ettevõtjatelt. See on mõlema poole jaoks kasulik koostöö, mille raames saavad mõlemad leida Euroopas uusi turge või äripartnereid ning erinevaid ärivõimalusi.

Uus ettevõtja (plaanis alustada või alustanud oma ettevõtte mitte rohkem kui 3 aastat tagasi) külastab kogenud ettevõtjat, koguvad ning vahetavad teadmisi ning äriideid vastuvõtva ettevõtjaga, kellega nad teevad koostööd 1–6 kuu vältel. See toetab uue ettevõtte edukat loomist või tugevdab uut ettevõtet. Kasu toob ka juurdepääs uutele turgudele, rahvusvaheline koostöö ja võimalikud koostööväljavaated välismaiste äripartneritega.

Külastust rahastab osaliselt Euroopa Komisjon.

Osalemiseks on vajalik esitada:

1. äriplaan (soovitavalt inglise keeles)
2. finantsprognoosid (2 aastaks)
3. personaalne CV (soovitavalt Europass vormil ja inglise keeles)

Tutvu ka uue ettevõtja brošüüriga »

Programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele” rahastab Euroopa Komisjon ja see hõlmab kogu Euroopa Liitu ning mõningaid teisi riike ja seda toetavad ettevõtlustoetuste andmise valdkonnas kohalikud kontaktpunktid (nt kaubanduskojad, ettevõtlusinkubaatorid jms).

Täpsem info programmist www.koda.ee/erasmus

Koostöö võimalused: Otsime koostööd noortega

Kontaktandmed

Nimi: Kadri Rist
Telefon: +372 604 0091
E-mail: kadri.rist@koda.ee
Veebilink: http://www.koda.ee/erasmus