Ettevõtlusõpe

Error

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Ettevõtlusõpe - mis see on?

Ettevõtlusõppe eesmärk on suurendada ühiskonnas ettevõtlike inimeste hulka ning tagada nii isikuomaduste ja hoiakute kujundamine kui ka ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste arendamine:

  • alus-, alg- ja põhihariduses on ettevõtlusõppe põhirõhk ettevõtlikkuse kujundamisel ja karjääriõppel
  • gümnaasiumiastmest alates lisanduvad teadmised/oskused oma ideede realiseerimiseks

Ettevõtlusõppe sisumudel lähtuvalt õppija vanusest

Ettevõtlikkuse ideaal erinevates vanuseastmetes

Mida ettevõtlusõppe edendamiseks tehakse?

Ettevõtlusõppe rakendamine haridussüsteemis eeldab erinevate osapoolte sihipärast tegutsemist. Kaks korda aastas koguneb Eesti Kaubandus- Tööstuskoja eestvedamisel Ettevõtlusõppe Mõttekoda, kus jagatakse üksteisega infot käimasolevatest tegevustest ning otsitakse üheskoos lahendusi lahendmistvajavatele probleemidele.

Tutvu ettevõtlusõppe edendamise kavaga "Olen ettevõtlik!"