Ettevõtlusõppe kogukond

Error

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Ettevõtlusõppe kogukond

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja initsiatiivil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toel koostöös Majandusõpetajate Seltsi ja Tiigrihüppe Sihtasutusega on loodud www.ettevotlusope.ee veebikeskkond.

Alates 2013/2014 õppeaastast on koolidel kohustus pakkuda gümnaasiumiastmes valikainet “Majandus- ja ettevõtlusõpe”. Selle valikaine õpetamise toeks on olemas õpetajate koolielu.ee keskkonnas uus ettevõtlusõppe kogukond.

Samaaegselt kogukonna loomisega on uuendamisel ja pideval täiendamisel ka gümnaasiumi valikaine majandus- ja ettevõtlusõppe õppevara. Õppevara koondamisel on lähtutud riikliku õppekava struktuurist ja sisuteemadest. Majandus- ja ettevõtlusõppe ainemoderaator on Helena Allikmaa, Pelgulinna Gümnaasiumi majandusõpetaja (helena.allikmaa@gmail.com).

Ettevotlusope.ee kogukonna lehelt võib leida taustainfot ettevõtlusõppe olemuse, arenguloo, mõistete kujunemise, eesmärkide ja sisumudeli kohta. Kogukonna alalehtele on koondatud palju erinevat materjali, mis võiks ettevõtlusõppe õpetamist koolitunnis toetada. Riikliku õppekava struktuuris on koondatud erinevad õpikud ja toetavad veebikeskkonnad lingikogudena. Edulood alalehele on koondatud ettevõtjate ja ettevõtete arengulugude videod, mida on hea kasutada erinevate teemade illustreerimiseks või noorte inspireerimiseks ja praktikute kogemuse jagamiseks. Omaette lehele on kogutud noorte ettevõtlikkust toetavad ettevõtmised, kuhu õpetaja võiks noori suunata ja samas leida ka endale häid kooliväliseid koostööpartnereid. Õpi teistelt alalehele on kogutud huvitavad ja kasulikud lood ettevõtlikkuse õpetamisest läbi erinevate ainete. Näited pärinevad programmi "Ettevõtlik kool" aastate jooksul läbi viidud projektidest.

Uue veebipesa arengud on sealmaal, et kõikide huviliste head mõtted senitehtu kohta aitaksid edasiste tegemiste fookust paremini paika sättida. Tule liitu kogukonnaga ja uuri ning aita keskkonda paremaks muuta ja õppevara täiendada! Üheskoos saab parem! Tagasiside küsimustik asub siin.

Koolielu