Ettevõtlusõppe Mõttekoda

Error

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Ettevõtlusõppe Mõttekoda

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eestvedamisel on Ettevõtlusõppe Mõttekotta koondunud lai ring ettevõtlusõppe alal tegutsejaid, ülikoolidest kuni ettevõtlike noorte organisatsioonideni.

Mõttekoja tegevuse eesmärk on, et Eestis mõistetakse ettevõtliku hoiaku kujundamise olulisust nii riigi, regiooni kui ka indiviidi tasandil ning haridussüsteemis on loodud sidustatud ja struktureeritud võimalused ettevõtliku hoiaku kujundamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste omandamiseks.

Mõttekoja ekspertide koostöös valmis üldhariduse riikliku õppekava raames koolides toimuval ning selle töö käegakatsutav väljund on 2010. aasta sügisel ettevõtlusõppe edendamise kava "Olen ettevõtlik!". Kavas on sõnastatud ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse edendamisega seotud mõisted ning ettevõtlusõppe olemus, kirjeldatud tänased probleemid ja esitatud neile lahendused ning kokku lepitud rollijaotus ning erinevate osapoolte tegevused lähitulevikus.

Ettevõtlusõppe edendamise kava allkirjastati Eesti Kaubandus-Tööstuskojas 7. oktoobril 2010. Allkirjastajateks olid: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman, Ettevõtluse Arendamise SA juhataja Ülari Alamets, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktor Robert Lippin.

Tutvu ettevõtlusõppe edendamise kavaga "Olen ettevõtlik!" siin.


 

Ettevõtlusõppe alastest tegevustest info koondamine 2014 kevad

Ettevõtlusõppe mõttekoja osapoolte tegevused 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 ja 2013/2014 õppeaastal

Kokkusaamine 10.10.2013

Ettevõtlusõppe mõttekoja osapoolte tegevused 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 ja 2013/2014 õppeaastal
Printimiseks

Ühisarutelu 19.04.2013

Arutelu memo
Ettevõtlusõppe mõttekoja osapoolte tegevused 2010/2011, 2011/2012 ja 2012/2013 õppeaastal

Ühisarutelu 12.09.2012

Arutelu memo
 - Lisa 1 (Arengufondi „Eesti ettevõtluse arendamise 2012. a. hetkeseisu kaardistus“, tööversioon 16.08.12 seisuga)
 - Lisa 2 (Tiia Randma doktoritöö artikkel „Vastuolud üldhariduse riiklikus õppekavas.“, 2012)
Ettevõtlusõppe mõttekoja osapoolte tegevused 2010/2011 ja 2011/2012 õppeaastal

Varasemate aruteludega saab tutvuda siin.