Ettevõtlus ja majandusalased koolitused koolinoortele

Organisatsioon: Andecus OÜ, Andecus Koolituskeskus
Toimumispiirkond: Lääne-Viru maakond
Lisatud: 20.03.2015
Sihtgrupp: Noored
Tegevuse tüüp: Projekt
Eesmärk:

Andecus Koolituskeskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Uut infot, teadmisi ja kogemusi oma valdkonnas edukalt toime tulekuks vajavad kõikide tasandite töötajad. Uued väljakutsed nõuavad meilt uusi oskusi. Meie eesmärgiks on pakkuda oma partneritele parimaid teadmistele ja praktilistele kogemustele tuginevaid juhtimisalaseid teadmisi ning oskusi.

Andecus Koolituskeskuse õppekavad juhtidele sisaldavad kaasaegseid juhtimiskompetentse ning uusi juhtimistrende. Õppekavad personalijuhile, raamatupidajale sisaldavad vajalikke kutsestandardist lähtuvaid oskusi ja teadmisi. Ettevõtlusalaseid koolitusi pakume nii alustavatele ettevõtjatele kui töötajatele juhtimisalaste teadmiste arendamiseks.

Kursuse lõpetanutele väljastame tunnistuse. Ettevõtluskoolituse sisu vastab toetuste taotlemise tingimustele.

Soovime korraldada ettevõtlus ja majandusalased koolitusi koolinoortele ja täiskasvanutele edukaks startimiseks ettevõtluses ja kaasa lüüa erinevates projektides.

Koolituse käigus omandatakse ettevõtluse, finantsaarvestuse ja maksunduse alused, et koostada investorile edukas äriplaan.

Koostöö võimalused: rahaline panus, auhind või preemia, info levitamine oma kanalites

Koostöö võimalused: Otsime koostööd ettevõtetega, koolide ja õpetajatega

Kontaktandmed

Nimi: Marju Teiva
Telefon: +372 554 0677
E-mail: info@andecus.ee
Veebilink: www.andecus.ee