Ettevõtlusteater MTÜ

Organisatsioon: Ettevõtlusteater MTÜ
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Lääne-Viru maakond
Lisatud: 13.02.2013
Sihtgrupp: Koolid, Noored, Õpetajad
Eesmärk:

Ettevõtlusteater MTÜ on olnud algatus, mis on saanud võrgustikult nõu. Nüüdseks oleme valmis juba partnerina jagama uudset ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodikat, koolitama ja juhendama õpetajaid ja juhendajaid üle Eesti.

Ettevõtlusteater on Rakvere Ametikooli poolt koos partneritega välja töötatud uus ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika.

8. jaanuaril toimus Rakvere Reaalgümnaasiumis õpetajatele ja õpilastele suunatud Ettevõtlusteatri etendus-seminar, mida uudistas saalist ligi 300 huvilist, kelle tagasiside oli ülimalt positiivne.Etendus-seminaril kandsid kooliteater Karla näitlejad ette sketšid, mis käsitlevad ettevõtluses esinevaid situatsioone. Õpetliku näitemängu aluseks on Eesti tehnoloogiaettevõtte AS Yoga lugu ja stsenaarium on koostud fokusseeritud süvaintervjuude käigus kogutud materjali põhjal. Etenduse stsenarist ja lavastaja Heiti Pakk Ugala Teatrist kommenteeris ettemängitut ning pakkus välja võimalikke lahendusi. Valmiva õppematerjali kasutamise võimalusi igapäevases õppetöös selgitas Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli lektor Diana Tandru. Kohal oli ka AS Yoga üks asutaja Raivo Raestik, kelle sõnul oli hämmastav vaadata, kuidas kõik need reaalsed juhtumid on nii hästi lava peal välja mängitud. Nimetatud teater annab noortele võimaluse näha ja mõista väljakutseid, mis ootavad ees ettevõtlusega alustamisel ja kiire kasvu perioodil. Hasartmängumaksu Nõukogu ja partnerite toel valmis uus, muutuvat keskkonda arvestav ning noori köitev lähenemine ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamisele koolis ning kõrgkoolis. Valminud metoodika loob võimaluse soovi korral oma kooli Ettevõtlusteater maha mängida. Ettevõtlusteatri pilootetendus toimus 9. detsembril 2012. aastal Pärnus Strand Konverentsikeskuses meelelahutus- ja koolitussündmuste sarja ENTRUM ÖÖsessioon „Tegutsen arukalt!“ raames. Ettevõtlusteatri „Tark maja - tark äri“ pilootetendust jälgis ÖÖsessiooni teisel päeval pea sada silmapaari üle Eesti. Noorte ülesastumisele lisasid väärtust AS Yoga ühe asutaja Priit Vimbergi selgitused ja nõuanded. Ettevõtlusteater on suunatud kõrg- ja rakenduskõrgkoolide tudengitele, gümnaasiumide ja ametikoolide õpilastele. „Edu teile, igavesed hullud!“ on vaid üks mõttetera, mis jääb kõlama Ettevõtlusteatri stseenist, kus edasiminek tundus noore ettevõtja jaoks võimatu, kuid tagasitee puudus. Öösessiooni pilootetendus ja 8. jaanuari etendus-seminar filmiti, lisatakse juhendmaterjalid ja teooria ning 15. veebruarist on Ettevõtlusteatri materjal kahe õpiobjektina veebis tutvumiseks.

2013- 2014 aastal on kavas metoodikat edasi arendada, lisaks anda etendusi üle Eesti ning toetada noori, kes toovad nüüd juba ise lavale uue alustava ettevõtte loo. 

Toetustegevused: Õpilastele esinemine, Noorte juhendamine, Koolituste läbiviimine, Konkursid/võistlused, Õppematerjali koostamine, Info levitamine oma kanalites
Roll toetustegevuses: Ettevõtlusteater MTÜ toetab koole ja noori uudse õppemetoodikaga, õpetame välja juhendajaid, etendame soovijatele AS Yoga materjalidel põhinevat etendus- seminari "Tark maja - Tark äri".

Kontaktandmed

Nimi: Piret Põld
Telefon: +372 517 0330
E-mail: piretpold@gmail.com
Veebilink: www.facebook.com/Ettevotlusteater