Ettevõtlusteater - uudne ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika

Organisatsioon: Rakvere Ametikool
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Lääne-Viru maakond
Lisatud: 08.06.2012
Sihtgrupp: Koolid, Noored, Õpetajad
Tegevuse tüüp: Pikaajaline programm
Eesmärk:

Ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika "Ettevõtlusteater" arendamine ja levitamine. Eesti edu võti peitub ettevõtluses, seetõttu vajame ettevõtlikke noori. Ettevõtluse aluseks on ettevõtlik inimene, seega ettevõtlusõpe ei ole kitsalt majandus- või uue äriga alustamise õpe. Ettevõtlusõppe läbi omandatakse oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis on laiemalt rakendatavad väga erinevates tegevussfäärides.

Otsime pikajalise arenguprogrammi toetajaid ja partnereid metoodika väljatöötamiseks, testimiseks ja arendamiseks.

Ettevõtlusteater on väljatöötatav uudne ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika (netis vabavarana kättesaadavate õpiobjektidena), mis sisaldab:
1. Kohandatavaid stsenaariume (ettevõtlusega alustamise ja kiire kasvu edufaktorid jm konkreetsete ettevõtete lugude põhjal)
2. Juhendmaterjali õpilasele (üliõpilasele)
3. Juhendmaterjali õpetajale
4. Näitlikke õppefilme metoodika rakendamisest Rakvere Reaalgümnaasiumi kooliteatri näitlejatest ning aktiivsetest ametikooli ja rakenduskõrgkooli õpilastest koosneva grupi esituses. Võimalusel osalevad ka ettevõtjad, kes esitavad oma lood, mis on stsenaariumi aluseks.

Ettevõtlusteater viib kokku spetsialistid, ettevõtjad, õpilased ja üliõpilased. Mänguliselt (aktiivõppe meetodeid kasutades) ettevõtlikkusele ja ettevõtlusele lähenemine tekitab õpilastes (üliõpilastes) huvi ja annab neile julguse ideid ning unistusi ellu viia. Õpilased (üliõpilased) saavad kogeda ettevõtte alustamise põnevust, rõõme, samuti ohte. Töösse kaasatud kooliteatri õpilased ja üliõpilased osalevad õppematerjalide loomisel, mis kujundab noorte inimeste mõtteviisi ning annab julguse sekkuda erinevatesse eluprotsessidesse.

Ettevõtlusteatri materjalidele tuginedes saab iga kool koos õpilastega (ja ettevõtjatega) oma ettevõtlusteatri esitada. Ülesfilmitud näidistundide koostamisel arvestatakse õpetajate tagasisidega, mis loob neist projekti raames väärtuslikud partnerid. Ettevõtlusteater võimaldab erinevate õppeainete vahelist integratsiooni, kuna lõimuvad ettevõtluse, draama, eesti keele ja kirjanduse, meedia, filmi ja teiste ainete õpetamine.

Sihtgrupid:
1. Kõrg- ja rakenduskõrgkoolide tudengid. Üle riigi 69 000, maakonnas kokku 1550 üliõpilast: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool 1200, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Rakvere Õppekeskus 100, TLÜ Rakvere Kolledž 250.
2. Ametikoolide õpilased, arv üleriigiliselt 28 000, maakonnas: Rakvere Ametikool 980, Väike-Maarja Õppekeskus 198, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli kutseõppes 340.
3. Gümnaasiumite õpilased, üleriigiliselt 136 000, sh III kooliastmes 37 000 ja gümnaasiumites 25 000 õpilast, maakonnas päevases õppes 12 gümnaasiumis 1250 õpilast. Majandusõppesuund või valikaine õppijad kokku 400: Vinni- Pajusti Gümnaasiumis, Rakvere Reaalgümnaasiumis, Rakvere Gümnaasiumis, Väike-Maarja Gümnaasiumis, Tamsalu Gümnaasiumis, Haljala Gümnaasiumis, Rakvere Eragümnaasiumis ja Tapa Gümnaasiumis.

Ettevõtlusteatri sihtgruppideks on lisaks kõik ettevõtlus- ja majandusaineid õpetavad koolid ja õpetajad.

koostöövõimalused: rahaline panus, auhind või preemia, vabatahtlik mentorlus

Koostöö võimalused: Otsime koostööd laste, noorte, õpetajate ja koolidega, ettevõtetega

Kontaktandmed

Nimi: Piret Põld
Telefon: + 372 517 0330
E-mail: piretpold@gmail.com
Veebilink: www.rak.edu.ee

Koostöö võrgustiku liikmetega:

Ettevõtlusteater MTÜ