Euroopa Komisjoni Eesti esindus

Organisatsioon: Euroopa Komisjoni Eesti esindus
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Harju maakond
Lisatud: 30.01.2013
Sihtgrupp: Koolid, Lapsed, Noored, Õpetajad
Eesmärk:

Eesmärk on kasvatada teadlikkust Euroopa Liidu kohta ja anda võimalus aruteludeks ELi üle. Samuti aidata õpetajail ja kooliõpilastel leida teavet EList, aidata neid selles orienteerumisel ja anda vihjeid, kust seda veel võiks leiduda. Esindus peab vajalikuks õpetajate aitamist, sest alati ei pruugi õpetajail olla võimalust end kursis hoida ELi viimaste arengutega.

Noortele pakub Euroopa Liit hulgaliselt võimalusi - nii õppimiseks, enesearendamiseks, töötamiseks, reisimiseks kui ka niisama toredate eakaaslastega suhtlemiseks või mõttekaaslaste leidmiseks. Et õpilased oma võimalusi teaksid, kutsume kooligruppe Euroopa Liidu Majja ekskursioonile. Siin annavad meie esinduse töötajad ülevaate Euroopa Liidu ajaloost ja toimimisest, tutvustavad noortele pakutavaid võimalusi ning jagavad kasulikke infomaterjale. Põnevat kuulamist jagub nii õpilastele kui ka õpetajale! Kooliprogrammi saab huvitavamaks muuta innustava õppematerjali abil. Korraldame erinevaid konkursse ja anname välja auhindu. ELiga seonduvate ürituste korraldamiseks on võimalik tasuta kasutada saada infokeskuse saali, erinevaid trükiseid, slaide ja tehnikat. Infot saame levitada esinduse käsutuses oleva kodulehe, Facebooki, Twitteri ja meililisti kaudu. Euroopa Liidu institutsioonid pakuvad praktikavõimalust värskelt ülikooli lõpetanutele. Praktikasessioon kestab kolm kuni kuus kuud. Konkursid praktikakohtadele toimuvad reeglina kaks korda aastas. Kandideerijal peab olema kõrgharidus ning ELi liikmes- või kandidaatriigi kodakondsus. Praktikantidele makstakse ka elamisraha

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Rahaline toetamine, Õppekäik ettevõttesse, Õpilastele esinemine, Noorte juhendamine, Koolituste läbiviimine, Konkursid/võistlused, Auhindadega toetamine, Tunnustamine, Praktikakohtade pakkumine, Õppematerjali koostamine, Õppevahenditega toetamine, Toodete/teenustega toetamine, Tehnil. vahenditega toetamine, Info levitamine oma kanalites, Ruumidega toetamine, Huvitegevuste toetamine
Roll toetustegevuses: Algataja, Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus

Kontaktandmed

Nimi: Erkki Bahovski
Telefon: +372 666 4413, +372 504 1122
E-mail: erkki.bahovski@ec.europa.eu
Veebilink: www.euroopaliit.eu