GKR Invest OÜ

Organisatsioon: GKR Invest OÜ
Toimumispiirkond: Harju maakond
Lisatud: 12.03.2012
Sihtgrupp: Noored
Eesmärk:

Oleme ühinenud koostöövõrgustikuga Unistused ellu!, sest tahame ise reaalselt teha midagi selleks, et Eesti ettevõtlikel noortel oleks võimalik end teostada neid huvitaval alal ning soovime pakkuda neile võimalusi omandamaks teadmisi, mida koolis ei pakuta. Pikemas perspektiivis soovime ettevõtlikust üleüldiselt Eestis suurendada.

Meie püüame ettevõtlikkusele kaasa aidata läbi ettevõtlike noorte klubide, me oleme valmis viima läbi erinevaid koolitusi ja viima noori kokku inspireerivate inimestega, kellega neil muidu kohtuda võibolla ei õnnestuks. Meie oleme valmis noortele pakkuma praktilisi töökohti, mis neile tulevikku silmaspidades kasuks võiksid tulla.

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Noorte juhendamine, Koolituste läbiviimine, Töökohtade pakkumine
Roll toetustegevuses: Algataja, Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Gert-Kristjan Rungi
Telefon: +372 55 657 393
E-mail: gertkristjan@julgenaeratada.ee
Veebilink: www.julgenaeratada.ee