Harju Elekter AS

Organisatsioon: Harju Elekter AS
Toimumispiirkond: Harju maakond
Lisatud: 25.06.2012
Sihtgrupp: Koolid, Noored
Eesmärk:

Keskkond meie ümber loob või piirab tegutsemisvõimalusi. Ligi poole sajandi vanuse ajalooga AS Harju Elekter on Keila ja selle lähipiirkonna üks suuremaid ettevõtteid, mistõttu tunnetab ette­võte kohustust võtta vastutus nii ühiskonna üldise arengu kui ka ühiskonnaliikmete heaolu suurendamise eest.

AS Harju Elekter teeb tihedat koostööd haridusasutustega insenerihari­duse kaasajastamiseks, edasiarendamiseks ja populariseerimiseks. AS Harju Elekter on Tallinna Tehnikaülikooli kuldsponsor, andes alates 2001.aastast igal aastal TTÜ Arengufondi vahendusel välja 4 stipendiumit elektri või mehaanika eriala bakalaureuse ja magistriõppe tudengitele.

Koostöös TTÜ energeetikateaduskonnaga toimuvad bakalaureuse õppe raames tudengite õppeekskursioonid kontserni tehastesse. Sarnased ekskursioonid on toimunud ka koostöös Kutsehariduskeskusega ametiõppe raames, Keila koolide lõpuklasside õpilastele (9.ja 12.klass) erialavaliku tutvustamiseks, aga ka nt karjäärinõustajatele.

Piirkonna ühe suurima tööandjana tunneb AS Harju Elekter vastutust piirkonna arengu ja siinse kogu­konna heaolu suurendamise eest. Ettevõtte fookus on suunatud laste ja noorte õpingute toetamisele ning vaba aja sisustamisele. Ettevõttel on pikaajaline koostöö Keila Kooliga ning Keila lasteaedade, huvi- ja spordiklubidega (Keila Korvpallikool, Keila Jalgpallikool, Kergejõustikuklubi Tipp, aga ka Keila Tervisekeskus).

Vabariigi tasandil on AS Harju Elekter on Eesti Suusaliidu pikaajaline toetaja. Siin on fookus suunatud just noorsportlaste ja järelkasvu toetamisele. Kahevõistlejate noortekoondis kannab nime Harju Elekter Team.

 

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Rahaline toetamine, Õppekäik ettevõttesse, Stipendium, Huvitegevuste toetamine
Roll toetustegevuses: Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus, Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Moonika Vetevool
Telefon: +372 671 2761
E-mail: Moonika.vetevool@he.ee
Veebilink: www.harjuelekter.ee