Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA

Organisatsioon: Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA
Toimumispiirkond: Harju maakond
Lisatud: 28.05.2012
Sihtgrupp: Koolid, Noored
Eesmärk:

Meie eesmärgiks on toetada noorte ettevõtlikku ellusuhtumise kujundamist ning eneseteadlikkuse kasvu läbi kogemuste.

Tahame panustada noorte ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse. Soovime noorteni viia teadmise, et ettevõtlikkus ei tähenda ettevõtte loomist. Selleks, et olla ettevõtlik on võimalusi mitmeid. Teeme koostööd koolidega, viime ellu erinevaid ettevõtlikkusprojekte, pakume noortele nõustamist (nt projektid) ja osaleme partneritena erinevates noorte ettevõtlikkusele suunatud ettevõtmistes.

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Noorte juhendamine, Koolituste läbiviimine, Koolituste korraldamine, Noorte nõustamine, Info vahendamine
Roll toetustegevuses: Algataja, Korraldaja

Kontaktandmed

Nimi: Siim Kasari
Telefon: +372 656 6641
E-mail: siim@heak.ee
Veebilink: www.heak.ee