Interaktiivne mängukeskkond Rahamaa

Organisatsioon: Danske Bank A/S Eesti filiaal
Toimumispiirkond: Üle Eesti
Lisatud: 08.02.2012
Sihtgrupp: Lapsed, Noored, Õpetajad
Tegevuse tüüp: Pikaajaline programm
Eesmärk:

Eelkooliealiste ja algklassilaste rahalise kirjaoskuse arendamine

Rahamaa on lõbus, meelelahutuslik, õpetlik ja arendav mängukeskkond, mis annab 5-9-aastastele lastele põhiteadmised ja arusaamise rahaasjadest. Lisaks leidub Rahamaal ka õpetajatele ja lastevanematele mõeldud rubriik nõuannetega, kuidas rahaasjadega seotud küsimusi lastele paremini selgitada. Tegemist on Danske Banki vastutustundliku ettevõtluse teemalise algatusega, mis on kõigile kättesaadav ja 100% reklaamivaba.

Valitseomaraha.ee on tasuta abimaterjal 4.-6. ja 7.-10. klasside matemaatikatundide elulähedasemaks ning interaktiivsemaks muutmisel.

Õpetajatele on loodud ka eraldi veebileht www.finantskirjaoskus.ee. Sealt leiab interaktiivseid õppevahendeid, mis abistavad finantskirjaoskuse õpetamisel koolitundides: vastavaid juhendeid ja e-koolitusi, mõistete seletusi, viiteid teistele teemakohastele õppekeskkondadele jms.

Koostöö võimalused: Otsime koostööd laste, noorte, õpetajate ja koolidega

Kontaktandmed

Nimi: Kristiine Rebane
Telefon: +372 675 2103
E-mail: kristiine.rebane@danskebank.ee
Veebilink: www.rahamaa.ee

Koostöö võrgustiku liikmetega:

Danske Bank A/S Eesti filiaal