JCI Estonia

Organisatsioon: JCI Estonia
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Harju maakond
Lisatud: 28.11.2013
Sihtgrupp: Noored
Eesmärk:

Ettevõtlike Noorte Koda ehk JCI on ülemaailme rahvusvaheline kodanikeühendus kuni 40-aastastele aktiivsetele inimestele. JCI pakub oma liikmetele arengukeskkonda juhtimisoskuste, sotsiaalse vastutustunde, ettevõtlikkuse ja rahvusvahelise koostöö arendamiseks, innustamaks noori inimesi looma positiivset muutust ühiskonnas. JCI tegutseb täna rohkem kui 100 maailma riigis.

Ettevõtlike Noorte Koja üks tegevusvaldkondi on ettevõtlikkus ja selle edendamine Eestis. Valdkonna raames viiakse läbi projekte nagu näiteks Väärtusta Tulevikku ja Võta Ette

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Õpilastele esinemine, Noorte juhendamine
Roll toetustegevuses: Algataja, Auhinnad või eripreemiad, Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Kaspar Loog
Telefon: +372 513 8492
E-mail: kaspar.loog@jci.ee
Veebilink: www.jci.ee

Koostöö võrgustiku liikmetega:

Väärtusta Tulevikku