Juhendmaterjalid

Error

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Külalistundide ettevalmistamine

Tagasi Kooli külalisõpetajate programmi raames jagatakse nõuandeid, kuidas enne tundi minekut ennast ette valmistada. Koostöös Noored Kooli vilistlastega on tehtud ka juhendvideote seeria.

Õppekäik ettevõtesse

Õppekäik annab ettevõttele võimaluse näidata ettevõttes toimuvat ja on seega ettevõtte visiitkaardiks lähiümbruses. Õppekäigul tutvustab ettevõte muuhulgas enda tegevust ja edusamme, samuti töötingimusi ja tööd erinevatel ametikohtadel. Enamasti on õppekäik õpilase jaoks esimene kokkupuude reaalse tööeluga. Õppekäigul saadud muljed ja kogemused jäävad seetõttu kauaks meelde, mis muudab eriti oluliseks sõnumi - mida ja kuidas õpilastele rääkida ning näidata.

Juhendmaterjalid õppekäiguks ettevõtesse. 2.10.2014 tehtud kokkuvõte »

Praktika

SA Innove programmi "Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013" raames valmisid 2010. aasta detsembris praktikaalased näidisdokumendid ja juhendmaterjalid. Juhendmaterjali ülesanne on toetada ettevõtte praktikajuhendajat praktika protsessis algusest lõpuni. Praktika jagatakse üldjuhul kolmeks etapiks: (1) ettevalmistamine, (2) läbiviimine ja (3) tagasiside andmine ja saamine ning hindamine. Juhendmaterjali ettevõtetele leiab siit » Kõik näidisdokumendid leiab siit»

Praktika - uks töömaailma on SA Innove 2010. aastal koostatud juhendmaterjal praktikandile ja praktika juhendajale.

Karjääriõppe sidumine praktikaga on Innove SA 2010 soovituslikud abimaterjalid praktika korraldamiseks. Abimaterjal toetab kutseõppeasutuse pedagoogide, õppekava arendusega tegelevate spetsialistide, karjäärikoordinaatorite ja praktikaid koordineerivate juhtõpetajate koostööd karjääriõppe sidumisel praktika tegevustega. Materjal koosneb näidistöölehtedest, mida on soovitav õpilastele täitmiseks välja pakkuda just praktika perioodil.

Noored tööl

Alaealiste töötamine peab olema ohutu nende tervisele ja võimaldama hariduse omandamist. Tööd peavad olema lihtsad ja noortele jõukohased. Et tagada alaealiste kaitse töösuhetes, on nende töötamine eraldi reguleeritud ja sisaldab piiranguid nii vanusele kui tehtavale tööle. Infot leiab SA Õpilasmalev veebileheküljelt» ja Tööispektsiooni veebilehelt»

Noored tööl (Sotsiaalministeeriumi infovoldik)»

Noortele töötamisest (Tööinspektsiooni teabematerjal)»

Ohutuse ja tervishoiu tutvustamine koolitundides: õppevahendid õpetajatele»

Noored - nõuanded juhendajatele (Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri teabeleht)»

Noored - nõuanded tööandjatele (Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri teabeleht)»

Noored tööl (Sotsiaalministeeriumi infovoldik)


Õppematerjalide loomine

„Unistused ellu!“ võrgustiku 2013 a. kevadseminari töötoa „Õppematerjalid koolidele“ soovitused ja nõuandeid koolitundides kasutatavate õppematerjalide loomiseks.