Junior Achievement Eesti SA

Organisatsioon: Junior Achievement Eesti SA
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Harju maakond
Lisatud: 08.04.2013
Sihtgrupp: Koolid, Lapsed, Noored, Õpetajad
Eesmärk:

SA Junior Achievement Eesti tegutsemise põhieesmärk on toetada ettevõtliku Eesti arengut. Meie missioon on arendada noortes ettevõtlikkust, suunata ettevõtlust toetavaid valikuid ning kujundada majanduslikult mõtlevaid inimesi.

JA Eesti vahendab ning töötab välja programme majanduse ja ettevõtluse õpetamiseks algklassidest gümnaasiumitasemeni, koostab majandusõpikuid ja muid õppematerjale, koolitab majandus- ja ettevõtlusõpetajaid ning innustab õpilasi programmides osalema erinevate õpilasürituste kaudu (õpilasfirmade laat, õpilasfirmade võistlus, rahvusvaheline õpilaskonverents, vabariiklik majandusolümpiaad, majandusõpilaste ja -õpetajate suvekool jm).

JA Eesti programmide järgi õpib Eestis majandust ja ettevõtlust üldhariduskoolides ning kutseõppeasutustes rohkem kui 13 000 noort. JA programmid on suunatud noorte ettevõtliku eluhoiaku kujundamisele, õpetavad rahatarkust ning annavad võimaluse madala riskiga saada päris ettevõtluskogemus. Tuntuimad JA programmid on Õpilasfirma ning Töövarjupäev. Õppimine toimub tegevuse kaudu!

JA Eesti kuulub üle-Euroopalisse võrgustikku JA-YE Europe ning ülemaailmsesse võrgustikku JA Worldwide. JA Eesti on saavutanud Euroopa tasemel silmapaistvaid tulemusi: Eesti õpilasfirmad on viiel korral jõudnud mainekal Euroopa õpilasfirmade võistlusel esikolmikusse. JA Eesti 20 aasta pikkust tegevust tunnustas EVEA 2011. aastal Ettevõtluse Sõbra tiitliga.

JA Eesti tegutseb ettevõtete, organisatsioonide ning üksikisikute toel. JA Eesti suurtoetajad on Swedbank ning EAS Euroopa Sotsiaalfondist.

Koostöö võimalused: Rahaline panus, Auhind või preemia, Vabatahtlik mentorlus
Toetustegevused: Pikaajaline programm, Õppekäik ettevõttesse, Õpilastele esinemine, Noorte juhendamine, Koolituste läbiviimine, Konkursid/võistlused, Auhindadega toetamine, Tunnustamine, Õppematerjali koostamine

Kontaktandmed

Nimi: Kersti Loor
Telefon: +372 621 0998
E-mail: kersti@ja.ee
Veebilink: www.ja.ee

Koostöö võrgustiku liikmetega:

Realister OÜ
Swedbank AS
Töövarjupäev
Õpilasfirma