Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus SA

Organisatsioon: Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus SA
Toimumispiirkond: Järva maakond
Lisatud: 11.10.2013
Sihtgrupp: Koolid, Lapsed, Noored
Eesmärk:

Noorte ettevõtlikkuse toetamine läbi meie keskuse erinevate tegevusvaldkondade, kaasates pädevaid spetsialiste.

Toetame noorte õppekäike, ettevõtete külastusi, mini- ja õpilasfirmade tegevust ning tunnustame parimaid. Korraldame projekti "Ettevõtlikuks nooreks" tegevusi (ettevõtlusmäng, äriideede konkurss, intervjuu ettevõtte juhiga jms). Lisaks koolitame ja nõustame noori erinevatel teemadel.

Toetustegevused: Õppekäik ettevõttesse, Õpilastele esinemine, Noorte juhendamine, Koolituste läbiviimine, Konkursid/võistlused, Tunnustamine, Info levitamine oma kanalites, Ruumidega toetamine, Huvitegevuste toetamine, Soodustused noortele/koolidele
Roll toetustegevuses: Algataja, Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus, Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Eve Siilak
Telefon: +372 511 5598
E-mail: evesiilak@gmail.com
Veebilink: www.kenk.ee