Kohtla Kaevanduspark Muuseum SA

Organisatsioon: Kohtla Kaevanduspark Muuseum SA
Toimumispiirkond: Ida-Viru maakond
Lisatud: 21.08.2012
Sihtgrupp: Noored
Eesmärk:

Kohtla Kaevanduspark tutvustab põlevkivienergeetika valdkonda. Tegevuse üheks eesmärgiks on tõsta just noorte ja kooliõpilaste teadlikkust Eesti omanäolisest energeetikast ja selle valdkonna tulevikuvõimalustest. Arendades endise kaevanduse territooriumist atraktiivse ja kasulikke teadmisi andva teemapargi, aitame kaasa ka Ida-Virumaa piirkonna arengule. SA Kohtla Kaevanduspark Muuseum soovib Eesti noorte ettevõtlikkuse arendamisele kaasa aidata rohkem, kui vaid läbi oma põhitegevuse. Kaasates kaevanduspargi tegevusse kohalikke noori ja ettevõtteid/organisatsioone, anname noortele võimaluse saada kogemusi, mis on kasuks nii noortele, kaevanduspargile kui ka kohalikule piirkonnale.

SA Kohtla Kaevanduspark Muuseum soovib „Unistused ellu!“ võrgustikus kaasa lüüa kahel suunalnoorte arendamine ja teiste organisatsioonidega kogemuste vahetamine. Noortele pakub kaevanduspark abi põlevkivienergeetika teemaliste uurimustööde tegemisel ja kaasab noori keskuse ekskursioonijuhtidena. Lisaks soovib kaevanduspark saada infot ja teadmisi teiste organisatsioonide kogemustest noorte ettevõtlikkuse arendamisel.

Toetustegevused: Õppekäik ettevõttesse, Noorte juhendamine, Uurimistööde juhendamine
Roll toetustegevuses: Algataja, Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Sigrid Karon
Telefon: +372 57 570 075
E-mail: sigrid.karon@kaevanduspark.ee
Veebilink: www.kaevanduspark.ee