Koos Laste Heaks MTÜ

Organisatsioon: Koos Laste Heaks MTÜ
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Harju maakond
Lisatud: 26.03.2012
Sihtgrupp: Koolid, Lapsed, Noored
Eesmärk:

Eesmärgiks on laste ja noorte positiivsete eluhoiakute, õigete väärtushinnangute kujundamine ning ettevõtlikkusele ja enesealgatusele suunamine. Arendada noorte ettevõtlusalast innovatiivset mõtlemist jätkusuutliku Eesti majanduse tagamiseks. Võimaldada neil saada algteadmisi ja praktilisi kogemusi ettevõtlusest ja heategevusest heategevusliku projekti „Väike Heategu“ toel.

Korraldame õpilaste innustamiseks ettevõtlikkusele programmi „Levitame headust“. Viime läbi infopäevi ja töötubasid, korraldame konkursse jne. Meie suunitlus on eeskätt seotud heategevusega, millega ärgitame noori märkama ja hoolima. Näiteks ühe meie ettevõtlikkuse konkursi juhtlauseks oli „Hea tegu minu kodukohas“. Programmis osaleb ca 150 kooli ja 2500 õpilast. Oleme välja andnud nii eesti- kui venekeelse voldiku „Ma olen ettevõtlik“.

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Rahaline toetamine, Õpilastele esinemine, Noorte juhendamine, Koolituste läbiviimine, Konkursid/võistlused, Auhindadega toetamine, Õppematerjali koostamine
Roll toetustegevuses: Algataja, Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus

Kontaktandmed

Nimi: Toomas Palu
Telefon: +372 600 0300
E-mail: info@kooslasteheaks.ee
Veebilink: www.kooslasteheaks.ee