Läänemaa Arenduskeskus SA

Organisatsioon: Läänemaa Arenduskeskus SA
Toimumispiirkond: Lääne maakond
Lisatud: 02.10.2012
Sihtgrupp: Koolid, Noored
Eesmärk:

Eesmärk on ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine Läänemaal.

Teeme koostööd koolidega, omavalitsustega ning ettevõtjatega. Koordineerime mini- ja õpilasfirmade tööd ning toetame noorte ettevõtlikkust erinevate tegevuste ja programmide kaudu. Õpilasfirma on JA Eesti ettevõtlusõppe programm gümnaasiumiastme õpilastele. Õpilasfirma on üks selle põhimõtte kõige ilmekam realiseerimisvorm. Õpilasfirma luuakse majandusõppe programmi osana selleks, et paremini omandada äritegevuse põhimõtteid, arendada õpilastes algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada. Programmi jooksul rakendatakse mitmeid teooriast tuttavaid kontseptsioone ja õpitakse praktiliselt tundma majandusmõistete tõelist tähendust. Tõelisest ärifirmast erineb õpilasfirma selle poolest, et ta on õppeprotsessi osa. Õpilasfirma registreeritakse JA Eesti juures. Ta tohib tegutseda üksnes JA Eesti koolituse läbinud ja õpetamise õiguse omandanud õpetaja/konsultandi juhendamisel, kes vastutab õpilasfirma tegevuse eest. Minifirma on lihtsustatud variant õpilasfirma programmist, mis on mõeldud ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja ettevõtlusalaste põhiteadmiste andmiseks 7.-9.klassis. Programmi eesmärgiks on aidata õpilastel tutvuda väikeettevõtte loomise, juhtimise ja lõpetamisega. Juhendajatena abistavad õpilasi õpetajad, konsultandid ja erinevad koostööpartnerid.

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Noorte juhendamine, Koolituste läbiviimine
Roll toetustegevuses: Algataja

Kontaktandmed

Nimi: Cynne Põldäär
Telefon: +372 56 214 386
E-mail: cynne@lak.ee
Veebilink: www.lak.ee