Lapsi võiks kaasata pere eelarve planeerimisse

Error

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Eesti elanikest on 65 protsenti veendunud, et laste kaasamine perekonna eelarve planeerimisse on parim viis, kuidas õpetada neid rahaga mõistlikult ümber käima. Oluliseks peetakse ka koduste tööde eest lisaraha andmist ja taskuraha piiramist, selgus SEB analüüsist ja Mindscani uuringust.

Iga teine Eesti elanik leiab, et lastele rahatarkuse õpetamise vastutus lasub vanematel. Neljandiku hinnangul peaksid sellesse panustama ka koolid ja finantskirjaoskuse õpetamine peaks olema kohustusliku õppekava osa.

„Kõigis kolmes Balti riigis peetakse lastele rahatarkuse jagamisel oluliseks nii vanemate kui ka kooli panust. Oskus oma rahaasju hästi korraldada on täiskasvanueluks valmistumisel tähtis, hoolimata erialast, kus noor oma õpinguid jätkab või karjääri alustab,“ kommenteeris SEB juhatuse esimees Allan Parik.

„SEB soovib anda oma panuse, et tõsta Eesti noorte teadlikkust, kuidas rahaga mõistlikult ümber käia. Seetõttu külastab ligi 90 vabatahtlikku SEB töötajat sel sügisel Eesti koole, et oma teadmisi rahatarkusest õpilastega jagada,“ lisas Parik.

Vabatahtlikud SEB töötajad viivad alates 12. oktoobrist kuni aasta lõpuni koolides üle Eesti läbi rahatarkuse tunde, kus on teemaks majandamise põhitõed ning tulude ja kulude kavandamine. Tundides ei reklaamita ühtegi pangateenust.

*Kasutatud andmed tuginevad SEB analüüsile ja Mindscani uuringule kõigis kolmes Balti riigis 2015. aastal, kokku osales 1788 inimest.