Põltsamaa Felix AS

Organisatsioon: Põltsamaa Felix AS
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Jõgeva maakond
Lisatud: 06.06.2012
Sihtgrupp: Koolid, Lapsed, Noored
Eesmärk:

Tahame panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse. Toetame kohalike noorte ettevõtmisi ja soovime, et noored pöörduksid peale eriala omandamist Põltsamaale tagasi.

Oleme aastaid toetanud kohalikku kogukonda. Seni on peamine panus olnud kohalike noorte ja kohalike ettevõtmiste materiaalne toetaminenii rahaline kui toodetega.
Alates eelmise aasta lõpust otsustasime anda oma teadmised ja oskused sisulise koostöö parendamise kasutusse.
Kuna meie ettevõttes töötab spetsialiste mitmetelt erialadelt, saame pakkuda õpetajatele ja õpilastele võimalust oma koolitundide mitmekesistamiseks tulla meie ettevõttesse. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilastele väga meeldisid keemiatunnid meie laboris, kus nad said teha katseid toodetega, nagu päris laborandid. Keemiatunde viisid läbi ettevõtte tootearendajad, kes on lõpetanud TTÜ toiduainetehnoloogia eriala. Koolitunnid Felixis leidsid kajastamist ka ajakirjanduses ning see omakorda käivitas uue protsessika teised koolid on üles näidanud huvi sarnase koostöö vastu.
Kindlasti jätkame ja arendame seda koostöövormi. Sel moel anname õpilastele ellu kaasa õnge, mitte ei aita neid iga kord kala andes. Koolile oli see heaks võimaluseks muuta keemiatunde huvitavamaks ja mitmekesisemaks.
Meie sooviks on äratada noortes huvi enda poolt pakutavate töökohtade vastu. Samuti oleme alati toetanud töötajate panustamist kogukonna heaks.
Kuna tänu meediakajastusele on mitmed koolid andnud teada oma soovist koolitunde Põltsamaa Felixis (või miks mitte ka mõnes teises oma piirkonna ettevõttes) läbi viia, siis meie omalt poolt oleme selleks valmis. Sellest võiks välja kasvada suur koostööprogramm Eestis asuvate ettevõtete ja koolide vahel.

Toetustegevused: Rahaline toetamine, Õppekäik ettevõttesse, Noorte juhendamine, Toodete/teenustega toetamine, Koolitunni läbiviimine ettevõtte laboris
Roll toetustegevuses: Algataja, Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus, Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Kertu Liebert
Telefon: +372 776 6100
E-mail: kertu.liebert@felix.ee
Veebilink: www.felix.ee