Pohlad MTÜ, Looming Hostel

Organisatsioon: Pohlad MTÜ, Looming Hostel
Toimumispiirkond: Tartu maakond
Lisatud: 02.04.2012
Sihtgrupp: Noored
Eesmärk:

Tahame panustada noorte algatusvõime ja ettevõtlikkuse arendamisse ning keskkonda ja loovust väärtustavate hoiakute kujundamisse.

Pakume huvitatuile nii praktika- kui töövõimalusi! Siin leiavad noored rakendust oma loovatele ja säravatele ideedele, kohtuvad inspireerivate inimestega ja õpivad hindama keskkonnasõbralikkuse ja taaskasutuse põhimõtteid.

Toetustegevused: Õppekäik ettevõttesse, Töökohtade pakkumine, Praktikakohtade pakkumine
Roll toetustegevuses: Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Elina Roosaar
Telefon: +372 56 994 398
E-mail: elina@loominghostel.ee
Veebilink: www.loominghostel.ee