Premadesign OÜ

Organisatsioon: Premadesign OÜ
Toimumispiirkond: Harju maakond
Lisatud: 12.04.2012
Sihtgrupp: Noored
Eesmärk:

Soovime kaasa aidata andekate noorte heade mõtete ja ideede realiseerumisele ning eetilise ettevõtluspõlvkonna sirgumisele.

Soovime saada ja jagada teavet lastele ja noortele suunatud toetustegevustest, saada osa nii teiste senistest kogemustest kui pakkuda omalt poolt ideid erinevate ürituste, ettevõtmiste ja programmide läbiviimiseks. Eriti südamelähedaseks peame loovvaldkondi puudutavat ning innovatiivsetele lahendustele suunatud ettevõtlust. Oleme algatanud ise ning osalenud teiste huvipakkuvates projektides ning panustanud omapoolsete ideede ja know-how´ga vabatahtliku mentorluse korras. Premadesign on kaasa löönud ka Eesti Energia noorteprogrammis ENTRUM.
 

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Noorte juhendamine
Roll toetustegevuses: Algataja, Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Tiina Porgand
Telefon: +372 56 620 415
E-mail: info@premadesign.ee
Veebilink: www.premadesign.ee