Programmi Erasmus+: Euroopa Noored taotlustähtaeg

Organisatsioon: Archimedes SA, Noorteagentuur
Toimumispiirkond: Üle Eesti
Lisatud: 04.09.2012
Sihtgrupp: Noored
Tegevuse tüüp: Pikaajaline programm
Eesmärk:

Toetada 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd.

SA Archimedes Noorteagentuur (lühidalt SANA) ootab igal aastal noorte, MTÜde, omavalitsuste ja teiste asutuste taotlusi, et viia ellu noortevahetusi, noorsootöötajate õpirännet, Euroopa vabatahtlikku teenistust, noortealgatusi, strateegilist koostööd ja noorte osalusprojekte.

Koostöö võimalused: Otsime koostööd noortega, MTÜde, omavalitsuste ja teiste asutustega

Kontaktandmed

Nimi: Karin Öövel
Telefon: +372 697 9231
E-mail: karin.oovel@archimedes.ee
Veebilink: euroopa.noored.ee

Koostöö võrgustiku liikmetega:

Archimedes SA, Noorteagentuur