Ragn-Sells AS

Organisatsioon: Ragn-Sells AS
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Harju maakond
Lisatud: 16.04.2013
Sihtgrupp: Lapsed, Noored
Eesmärk:

Eesmärk on õpetada lapsi sorteerima, taaskasutama ja meid ümbritsevat keskkonda säästma.

Noored Kooli
Noored kooli projekti toel saavad värsked ülikooli lõpetanud, ideedest ja energiast pakatavad noored, siirduda 2 aastaks koolidesse õpetaja ametit proovima. Lisaks tuuakse projekti eestvedajate abiga sajad erinevate valdkondade esindajad koolidesse õpilastele esinema. Ikka selleks, et võimaldada hea ja mitmekülgne haridus igale lapsele Eestis. Ragn-Sells oli projekti juures selle käivitamisest alates. Vaata lähemalt www.nooredkooli.ee

Telelavastus „Prügihunt ja superjänes“ + Hoia.ee
Paljud meist mäletavad lastesaadet „Hunt kriimsilm“. Sellest ajast kui Eestis loodi viimane nuku-telelavastus möödus pea 20 aastat, kuni JCI tõi Ragn-Sellsi toel 2012. aastal ETV ekraanile 12-osalise nukulavastuse „Prügihunt ja superjänes“. Tegemist on lastesaatega, mis keskendub keskkonnateadlikuse tõstmisele. Saade saab jätku lastele suunatud keskkonnaportaaliga www.hoia.ee

Ekskursioonid jäätmejaama
Ragn-Sells korraldab aastaringselt koolilastele mõeldud ekskursioone. Eesmärk on õpetada lapsi sorteerima, taaskasutama ja meid ümbritsevat keskkonda säästma. Aastas käib ekskursioonil ca 500 last. Ekskursioonid jäätmejaamadesse on tasuta.

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Õppekäik ettevõttesse, Õpilastele esinemine, Noorte juhendamine, Koolituste läbiviimine, Praktikakohtade pakkumine, Info levitamine oma kanalites

Kontaktandmed

Nimi: Rainer Pesti
Telefon: +372 5669 8661
E-mail: Rainer.pesti@ragnsells.ee
Veebilink: www.ragnsells.ee

Koostöö võrgustiku liikmetega:

223