Regio AS

Organisatsioon: Regio AS
Toimumispiirkond: Tartu maakond
Lisatud: 05.11.2012
Sihtgrupp: Lapsed, Noored
Eesmärk:

Regio AS soovib panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse.

Soovime saada infot, mida selles suunas tehakse, on juba tehtud ja osa saada teiste senistest kogemustest.

Toetustegevused: Õppekäik ettevõttesse, Õpilastele esinemine, Auhindadega toetamine, Tunnustamine, Info levitamine oma kanalites, Soodustused noortele/koolidele
Roll toetustegevuses: Auhinnad või eripreemiad

Kontaktandmed

Nimi: Ülo Säre
Telefon: +372 738 7300
E-mail: regio@regio.ee
Veebilink: www.regio.ee