Sarkop AS

Organisatsioon: Sarkop AS
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Harju maakond
Lisatud: 05.02.2013
Sihtgrupp: Koolid, Noored
Eesmärk:

Koostöö kõikide koolidega, kes pakuvad puidutöötlemise alast kutseharidust (mööblitisler ja pingioperaator) ja ülikooli haridust (materjalitehnoloogia, puidu-ja mööblitööstus).

Oleme praktikabaasiks Tallinna Ehituskoolile, Võrumaa Kutsehariduskeskusele ja kõikidele teistele kutsehariduskoolidele, kelle õppekavas on puidutöötlemise tehnoloogia. Teeme koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga (materjalitehnoloogia, puidutehnoloogia) praktika läbiviimisel. Peale kutsehariduse lõpetamist on võimalus asuda meie firmasse tööle mööblitisleri ja pingioperaatori ametikohale. Tallinna Tehnikaülikooli lõpetamisel võimalus asuda tööle konstruktori, tehnoloogi või inseneri ametikohale.

Toetustegevused: Õppekäik ettevõttesse, Töökohtade pakkumine, Praktikakohtade pakkumine
Roll toetustegevuses: Algataja

Kontaktandmed

Nimi: Lea Saagpakk
Telefon: +372 516 1935
E-mail: lea.saagpakk@sarkop.com
Veebilink: www.sarkop.com