Segers Eesti OÜ

Organisatsioon: Segers Eesti OÜ
Toimumispiirkond: Lääne-Viru maakond
Lisatud: 05.11.2014
Sihtgrupp: Noored
Eesmärk:

Toetada Lääne-Virumaa noori oma teadmiste ja kogemustega juhtimisest, seadusandlusest, tootmissüsteemidest, tööstuse arengutest.

Oleme valmis pakkuma noortele töövarjupäevi, pikaajalist projektide juhendamist, ÖkoTex Sep sertifikaadi koolitust ja koolitust esmavajalikust seadusandlusest.

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Õppekäik ettevõttesse, Õpilastele esinemine, Noorte juhendamine, Koolituste läbiviimine, Õppevahenditega toetamine
Roll toetustegevuses: Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Heli Eigi
Telefon: +372 507 2988
E-mail: heli@segers.ee