Selver AS

Organisatsioon: Selver AS
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Harju maakond
Lisatud: 04.06.2012
Sihtgrupp: Noored
Eesmärk:

Peame oluliseks müüja/teenindaja ameti väärtustamist ühiskonnas ja noorte seas. Näeme noortes oma tulevasi töötajaid ja tahame neid aidata siseneda tööjõuturule läbi võimaluse saada ka esimesi töökogemusi.

Oleme valmis pakkuma noortele võimalusi praktiseerida jaekaubanduses, rakendada õpitut tööelus ning saada reaalset kogemust teeniduses töötamisest. Oleme avatud kaasa mõtlema ja õla alla panema erinevates noori ettevõtlikkusele suunavates tegevustes.

Toetustegevused: Noorte juhendamine, Praktikakohtade pakkumine
Roll toetustegevuses: Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Kristi Aasa
Telefon: +372 667 3785
E-mail: kristi.aasa@selver.eu
Veebilink: www.selver.eu