Silberauto AS

Organisatsioon: Silberauto AS
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Harju maakond
Lisatud: 23.02.2012
Sihtgrupp: Koolid, Noored, Õpetajad
Eesmärk:

Tõsta kutsehariduse populaarsust ja ettevõtete osalust koolitusprotsessis. Tõhustada koostööd kutsehariduskeskuse ja Silberauto vahel autode ja rasketehnika remondi eriala õppepraktikate korraldamisel. Teha koostööd eriala õpetajate ja praktikajuhendajate koolitamisel. Osutada õppeasutusele abi õppevahendite soetamisel. Teha koostööd täiend- ja ümberõppe kavandamisel ja läbiviimisel. Osaleda meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ projekti Praktikavõrgustikudhea koostöö ettevõtetegategevustes.

AS Silberauto on Kuressaare Ametikooli, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppepraktika baasettevõtteks. Silberauto spetsialistid osalevad koolitustegevuse läbiviimisel ja korraldamisel koolis. Oma pädevuse suurendamiseks on AS Silberauto spetsialistidel omakorda õigus õppeasutuselt saada õppemetoodilist konsultatsiooni. Toimub koostöö õppevahendite ja tehnilise informatsiooni vallas.

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Koolituste läbiviimine, Praktikakohtade pakkumine, Õppevahenditega toetamine
Roll toetustegevuses: Algataja, Rahaline panus, Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Riina Kiiver
Telefon: +372 53 337 081
E-mail: Riina.Kiiver@silberauto.ee
Veebilink: www.silberauto.ee

Koostöö võrgustiku liikmetega:

Teadmusalane ja tehniline koostöö Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli ja Silberauto vahel
Teadmusalane ja tehniline koostöö Kuressaare Ametikooli ja Silberauto vahel
Teadmusalane ja tehniline koostöö Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ja AS Silberauto vahel