Töötoad leidmaks ideid uute ametite tutvustamiseks

Error

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub noortele 1) tervise, 2) masina- ja metallitööstuse ning 3) metsa- ja puidutööstuse valdkondade ameteid tutvustavate simulatsioonide tarbeks ideid genereerima.

MIKS?

Töömaailmas on tekkimas järjest juurde üha nutikamaid ameteid, uusi tehnoloogiaid ja põnevaid väljakutseid.

Meie eesmärk on koostöös valdkonna spetsialistide ja noortega ühiselt välja mõelda lahendusideid, kuidas fookusesse võetud kolmes valdkonnas ameteid ja kutsevaldkondi tutvustada karjäärivalikuid tegevatele noortele nii atraktiivselt ja praktiliselt, et noortel tekiks selge ettekujutus:

·        Vajaminevatest pädevustest

·        Tööandjate ootustest

·        Võimalikest tööülesannetest

·        Tehnoloogia rakendusvõimalustest ja –vajadustest

·        Noore panuse mõjust valdkonda laiemalt

KASU:

Haridussüsteemi järgnevatele astmetele ja tööturule sisenevad motiveeritumad ja konkurentsivõimelisemad noored

MILLISED VALDKONNAD?

Tervise valdkond - Inimesed on muutumas terviseteadlikumaks. Kasvamas on terviseteenuste nõudlus. Tehnoloogia areng meditsiinis ja tervishoius on toomas muutusi valdkonna ametites.

Masina- ja metallitööstus - Üks suurimatest tööstusharudest Eestis. Panus eksporti väga suur. Vajadus järjest pädevamate töötajate järele üha kasvab.

Metsa- ja puidutööstus - Üks suurimatest tööstusharudest Eestis. Innovaatiline valdkond. Taastuv, kaunis ja võimaluste rohke ressurss. Nutikate spetsialiste järele on suurenev vajadus.

KEDA OOTAME TÖÖTUPPA:

Ettevõtjaid, valdkonnas töötavaid spetsialiste, õppejõude, tudengeid, noori, kes on:

·        Valdkonna esindajad

·        Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia eriala esindajaid

·        Disaini eriala esindajad

·        Panustamisest ja kaasalöömisest huvitatud noored ja noorte meelsed

KUS ja MILLAL?

Metsa- ja puidutööstuse valdkonna ideede korje töötuba toimub 30.03.2016 kl 11.00-16.30 Tartus Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 5, ruum 1C3. Registreeru siin

Masina- ja metallitööstuse valdkonna ideede korje töötuba toimub 31.03.2016 kl 11.00-16.30 Tallinna Tehnikakõrgkool, Pärnu mnt 62, E-keskuse auditoorium. Registreeru siin

Tervisevaldkonna ideede korje töötuba toimub 04.04.2016 kl 11.00-16.30 Tartu Tervishoiu kõrgkool, Nooruse 5, ruum S 109. Registreeru siin

Anna enda osalemisest märku registreerudes enne 28.03.2016

Päevakava

11.00 - 12.30 I sessioon

12.30 - 13.15 Lõuna

13.15 - 14.45 II sessioon

14.45 - 15.00 Kohvipaus

15.00 - 16.30 III sessioon

Ideid aitab genereerida Loovusait

Kõnekamate lahendusideedega jätkub töö järgmises etapis. Soovi korral küsi lisainfot: epp.reedik@entk.ee

Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 ja noortevaldkonna programmi 2015-2018 meede 2 „Noorte kaasamise suurendamine ja noorte tööhõive parandamine“. Programmi nimetus: Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine. Programmi elluviija: Eesti Noorsootöö Keskus.