Töövarjupäev

Organisatsioon: Junior Acievement Eesti SA
Toimumispiirkond: Üle Eesti
Lisatud: 08.04.2013
Sihtgrupp: Noored
Tegevuse tüüp: Pikaajaline programm, Õppekäik ettevõttesse
Eesmärk:

Aidata gümnasiste karjäärivaliku tegemisel, andes neile võimaluse tutvuda huvipakkuva eriala spetsialisti päris tööeluga.

Töövarjupäev on JA Eesti karjäärialane programm, mille käigus on gümnaasiumi õpilastel võimalus poole tööpäeva vältel heita pilk oma ala spetsialisti päristöö olemusse. Igal aastal osaleb TVP-l umbes 3000 õpilast ja sama palju ettevõtjaid ning oma ala spetsialiste. Töövarjupäev on traditsiooniliselt  novembrieelviimane neljapäev.

JA Eesti alustas töövarjupäeva korraldamist 1996. aastal ligi 2000 õpilasele. 2005. aastal hakkas JA Eesti vilistlasorganisatsioon MTÜ Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku (SENT) korraldama Töövarjupäeva Krooni konkurssi era- ja avaliku sektori tipptegijatele.
Töövarjupäeva korraldajate eesmärk on ergutada noortes inimestes huvi majanduse ja ettevõtluse vastu, aidata tajuda seost hariduse ja tulevaste karjäärivõimaluste vahel. Töövarjupäeval jälgib õpilane täiskasvanut ühe tööpäeva jooksul, vaatleb tööprotsessi ilma sellesse otseselt sekkumata. Suurem osa õpilasi on töövarjuks oma kodukoha ettevõtetes, asutustes, ka kohalikus omavalitsuses. On ka neid, kes sõidavad suurematesse linnadesse, maakonnakeskustesse, et jälgida sellise ameti esindajaid, keda kodukohas pole.

Töövarjupäev kui üks reaalse töökeskkonnaga tutvumise vorm pakub noortele mitmeid võimalusi:

märgata ja analüüsida neid oskusi ja isiksuseomadusi, mis on vajalikud töökohal;
tutvuda perspektiivsete ametitega; saada kindlust karjäärivalikuks;
näha ja õppida tundma reaalset töökeskkonda;
tunnetada hariduse väärtust tulevikus edu saavutamisel.

Töövarjupäev muudab majandusõppe huvitavamaks ja elulisemaks. Teiselt poolt aga loob koolide ja ettevõtlusringkondade vahelisi sidemed.

Kasu ettevõtetele:

TVP annab võimaluse juhendada noori;
TVP annab rahulolutunde, aidates noori edukama tuleviku poole;
TVP laiendab Teie ettevõtte tuntust;
TVP aitab selgitada noortele tööandja tegelikke ootusi;
läbi töövarjupäevale järgneva õpilaste arutelu-seminari tõuseb ettevõtte populaarsus noorte hulgas.


Tule vabatahtlikuks, kelle päevatööd saab õpilane varjuna jälgida!

Koostöövõimalused: info levitamine oma kanalites, vabatahtlik mentorlus

Koostöö võimalused: Otsime koostööd ettevõtetega

Kontaktandmed

Nimi: Kersti Loor
Telefon: +372 621 0998
E-mail: junior@ja.ee
Veebilink: www.ja.ee

Koostöö võrgustiku liikmetega:

Junior Achievement Eesti SA