Tallinna Vesi AS

Organisatsioon: Tallinna Vesi AS
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Harju maakond
Lisatud: 17.02.2012
Sihtgrupp: Koolid, Lapsed, Noored
Eesmärk:

Vesi on üks olulisemaid loodusvarasid ning sellest sõltub vähemal või suuremal määral kõigi elusorganismide elutegevus. Vee-ettevõttena peame oluliseks toetada elanikkonna loodus- ning keskkonnaharidust. Meie eesmärgiks on tõsta huvi säästva arengu vastu eelkõige noorte, aga ka laiema üldsuse seas ning harida potentsiaalseid kliente ja tarbijaid. Soovime noori harides kujundada kogukonnas keskkonnateadlikku mõtteviisi, toetades veega seotud algatusi, mis edendavad keskkonna jätkusuutlikkust ning tervislikke eluviise.

Teeme teavitus- ja koostööd eri vanusegruppidega alates lasteaialastest kuni doktorantideni. Traditsiooniliselt korraldame igal aastal avatud uste päevi nii Ülemiste veepuhastusjaamas kui ka Paljassaare reoveepuhastusjaamas. Samuti pakume stipendiumeid, praktikakohti ja uurimistööde juhendamist ning oleme partnerid erialaõppe arendamisel erinevatele õppeasutustele. Õpetajatele abiks oleme loonud algkassidele ja põhikoolile loodusainete tundides kasutamiseks õppematerjalid.

    •  Põhikooli I aste (1. – 3. klass) ja lasteaed:
                 Arvutimäng „Rändur Tilk“ ja mängu töölehed
                 Multifilm "Jänku-Juss käib Ülemiste veepuhastusjaamas"
                 Värviraamat "Jänku-Juss käib Ülemiste veepuhastusjaamas"
                 Tilgu nipiraamat „Kuidas säästa vett“
                 Книжка-подсказка "Как беречь воду?"

    •  Põhikooli II aste (4. – 6. klass):
                „Sinine klassiruum“ Abiks tundide läbiviimisel ja lisaülesanded
             „Cᴎняя Классная комната“ В помощь для проведения уроков

    •  Põhikooli III aste (7. – 9. klass): „Sinine klassiruum: Labor“

Kõiki õppematerjale on võimalik saada ka paberkandjal.

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Õppekäik ettevõttesse, Noorte juhendamine, Tunnustamine, Praktikakohtade pakkumine, Stipendium, Õppematerjali koostamine, Uurimistööde juhendamine

Kontaktandmed

Nimi: Liisi Liivlaid
Telefon: +372 626 2244
E-mail: liisi.liivlaid@tvesi.ee
Veebilink: www.tallinnavesi.ee