Tartu Ärinõuandla SA

Organisatsioon: Tartu Ärinõuandla SA
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Tartu maakond
Lisatud: 07.05.2012
Sihtgrupp: Koolid, Noored
Eesmärk:

Tahame panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse.

Et oma eesmärke täita algatame ja viime ellu erinevaid noorte ettevõtlikkusprojekte, pakume noortele nõustamist (nt õpilasfirmad), tunnustame noori (tunnustamiskonkursid), osaleme partneritena erinevates noorte ettevõtlikkust arendavates ettevõtmistes.

Toetustegevused: Pikaajaline programm, Noorte juhendamine, Konkursid/võistlused, Tunnustamine
Roll toetustegevuses: Algataja, Vabatahtlik mentorlus

Kontaktandmed

Nimi: Janeli Virnas
Telefon: +372 742 8491
E-mail: janeli.virnas@tartu.bas.ee
Veebilink: www.tartu.ee/arinouandla