Tartu Kunstikooli Inkubatsioonikeskus

Organisatsioon: Tartu Kunstikool
Toimumispiirkond: Üle Eesti, Tartu maakond
Lisatud: 21.05.2013
Tegevuse tüüp: Pikaajaline programm
Eesmärk:

Teha koostööd erinevate ürituste korraldajate ja ettevõtetega pakkudes neile esteetilist ja funktisonaalset visuaalse kommunikatisooni vahendeid (logod, firmagraafika, infograafika, trükised, messikujundused jne). Laiem eesmärk on loomingulise ja innovaatilise mõtteviisi propageerimine.

Tartu Kunstikool saab võimaluste piires õppeülesannete ja praktikate kaudu kujundada visuaalset keskkonda ja võtta vastu tellimustöid. Tegevust koordineerib kooli inkubatsioonikeskus, mis pakub õpilastele võimalust erialaoskuste ja ettevõtlikuse arendamiseks.


Koostöövõimalused: rahaline panus, auhind või preemia, info levitamine oma kanalites, toodete/teenustega toetamine, vabatahtlik mentorlus, visuaalse keskonna kujundamine

Koostöö võimalused: Otsime koostööd ettevõtetega

Kontaktandmed

Nimi: Kadi Kreis
Telefon: +372 528 5701
E-mail: kadi.kreis@art.tartu.ee
Veebilink: www.art.tartu.ee/