Teadmusalane ja tehniline koostöö Kuressaare Ametikooli ja Silberauto vahel

Organisatsioon: Silberauto AS
Toimumispiirkond: Saare maakond
Lisatud: 14.02.2012
Algus: 04.01.2011 00:00
Sihtgrupp: Koolid, Õpetajad
Tegevuse tüüp: Pikaajaline programm
Eesmärk:

Tõsta kutsehariduse populaarsust ja ettevõtete osalust koolitusprotsessis. Tõhustada koostööd kooli ja Silberauto vahel autode remondi eriala õppepraktikate korraldamisel. Teha koostööd eriala õpetajate ja praktikajuhendajate koolitamisel. Osutada õppeasutusele abi õppevahendite soetamisel. Teha koostööd täiend- ja ümberõppe kavandamisel ja läbiviimisel. Osaleda meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“ projekti „Praktikavõrgustikudhea koostöö ettevõtetega“ tegevustes.

AS Silberauto on Kuressaare Ametikooli õppepraktika baasettevõtteks. Silberauto spetsialistid osalevad koolitustegevuse läbiviimisel ja korraldamisel koolis. Oma pädevuse suurendamiseks on AS Silberauto spetsialistidel omakorda õigus õppeasutuselt saada õppemetoodilist konsultatsiooni. Toimub koostöö õppevahendite ja tehnilise informatsiooni vallas.


Koostöövõimalused: rahaline panus, vabatahtlik mentorlus

Koostöö võimalused: Otsime koostööd ettevõtetega

Kontaktandmed

Nimi: Riina Kiiver
Telefon: +372 53 337 081
E-mail: Riina.Kiiver@silberauto.ee
Veebilink: www.silberauto.ee

Koostöö võrgustiku liikmetega:

Silberauto AS