Tegevussuunad

Error

The Schema module does not support the "mysqli" database type.

Tegevussuunad 2012-2017

Toetudes "Unistused ellu!" esimesel seminaril kokku kogutud ideedele, sõnastati Kaubanduskoja "Unistused ellu!" meeskonna poolt võrgustiku lähiaastate tegevussuunad »


Tegevused 2015

Augustis osaleme Arvamusfestivalil. Loe lisaks »

Toimunud:

27. mail toimus Tallinnas ettevõtete võrgustiku „Unistused ellu!“ ja Innove SA ühisseminar "Noore esimene töökogemuskelle mure või rõõm?". Seminaril keskendututi noorte töötamisele ja nende esimesele töökogemusele. Loe lisaks »

19. märtsil toimus võrgustiku ümarlaud "Kust saab noor töökogemuse?", kus arutleti noorte töötamist puudutava regulatsiooni üle.


Tegevused 2014

2. detsember toimus "Unistused ellu!" võrgustiku ja Innove ühisseminar "Õppekäik ettevõtesse. Karjääri- ja ettevõtlusõppe lõiming". Loe lisaks »

2. oktoober arutasime õppekäik ettevõtesse teemalisel ümarlaual, mis takistab õppekäikude eesmärgipärast läbiviimist nii ettevõtja kui kooli vaatenurgast.

8. mai toimus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ümarlaud "Miks praktikute loodud õppematerjalid ei jõua koolitundi?" Ümarlaua kokkuvõtet saab vaadata siit »

22. mai toimus koostöös Eesti Teadusagentuuriga võrgustiku kevadseminar "Kuidas muuta loodus ja reaalainete õppimist elulähedasemaks?". Loe lisaks »

14. jaanuar toimunud võrgustiku Nõukoja koosolekul otsustati 2014. aasta tähtsamad tegevused. Vaata koosoleku memo siit »


Tegevused 2013

10. oktoober toimus Kaubanduskojas "Unistused ellu!" võrgustiku ja Ettevõtlusõppe Mõttekoja ühisseminar. Seminaril anti koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ülevaade ettevõtlusõppe arengutest ja plaanidest Eestis ning otsiti üheskoos võimalusi ettevõtjate potentsiaali paremaks kasutamiseks haridussüsteemis ja õppetöös. Vaata kokkuvõtteid seminarist »

23. mai Eesti Kaubandus-Tööstuskojas teine võrgustiku seminar. Ürituse eesmärk oli vahetada kogemusi ja saada innustust erinevate lastele ja noortele suunatud toetustegevuste läbiviimiseks ja koolidega koostöö tegemiseks. Töötubade kokkuvõtteid saab näha siit »

15. veebruaril kogunesid Kaubanduskotta taas võrgustiku aktiivsemad liikmed. Kinnitati võrgustiku uue juhtimisorgani Nõukoja liikmete koosseis, valiti välja võrgustiku visiooni ja missiooni sõnastuse lõplik variant. Vaata arutelu memo siit »


Tegevused 2012

14. detsembril tegevussuundade teemalisel koosolekul arutasime ka 2013. aasta konkreetsemaid eesmärke ja tegevusplaani. Arutelul osalesid võrgustiku asutajad ja aktiivsemad liikmed. Vaata memo siit »

15. novembril toimus koostöövõrgustiku esimesel töisel seminaril kogusime hulgaliselt häid ideid võrgustiku visiooni ja partnerite ootuste kohta võrgustikule aastaks 2015.  Osalejate poolt kirja pandud mõtetega saab tutvuda siin »

14. märtsil asutati Eesti Kaubandus-Tööstuskojas ettevõtete koostöövõrgustik „Unistused ellu!“. Avamisüritusest lisainfot leiab siit »